Ytterligare medel till Utbildningsdepartementet (tilläggsbudget)

Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1994-05-05
Betänkande 1993/94:UbU19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-19
4

Beslut

Beslut: 1994-05-20