Naturvård och biologisk mångfald m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2012/13:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2013

Beslut

Nej till motioner om naturvård och biologisk mångfald (MJU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om naturvård och biologisk mångfald. Skälet är främst tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om rovdjursförvaltning, skydd av natur, skydd av arter, genetiskt modifierade organismer och satsningar på kunskap inom biologisk mångfald.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

71 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-02-12
Justering: 2013-03-21
Betänkande publicerat: 2013-03-25
Trycklov: 2013-03-25
Reservationer 36
Betänkande 2012/13:MJU12

Nej till motioner om naturvård och biologisk mångfald (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om naturvård och biologisk mångfald. Skälet är främst tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om rovdjursförvaltning, skydd av natur, skydd av arter, genetiskt modifierade organismer och satsningar på kunskap inom biologisk mångfald.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-10
4

Beslut

Beslut: 2013-04-11
32 förslagspunkter, 26 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beslutsnivå för rovdjursförvaltningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ223 av Peter Hultqvist m.fl. (S),
2012/13:MJ259 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:MJ352 av Ulf Berg m.fl. (M) i denna del och
2012/13:MJ479 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (MP)

2. Viltförvaltningsdelegationerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ479 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 3 (MP, V)

3. Mål för rovdjurspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ479 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 4 (MP, V)

4. Jakt på rovdjur m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ479 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 2, 3 och 12.

Reservation 5 (MP)

5. Genetisk förstärkning av vargstammen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ259 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3,
2012/13:MJ426 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 4 och
2012/13:MJ479 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (V)

6. Vargstammens populationsstorlek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ259 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 9 (V)

7. Licensjakt på varg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ285 av Jan Lindholm (MP),
2012/13:MJ352 av Ulf Berg m.fl. (M) i denna del och
2012/13:MJ371 av Anna Steele (FP).

Reservation 10 (MP, V)

8. Skyddsjakt på varg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ426 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 3 och
2012/13:MJ479 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 11.

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (MP)

9. Vapen vid björnjakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ291 av Isak From (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (S)

10. Äggprickning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ253 av Helena Leander (MP) yrkande 3.

Reservation 14 (MP)

11. Täktbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ245 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 2 och
2012/13:MJ260 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 15 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930118
M960011
MP01906
FP19005
C18005
SD19001
V01603
KD14005
Totalt25935154

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Naturskydd vid andra verksamheter än täkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ245 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 16 (MP, V)

13. Skydd av biologisk mångfald m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ298 av Hillevi Larsson (S) och
2012/13:N306 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (MP)

14. Skydd av skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 och
2012/13:MJ450 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 19 (MP, V)

15. Skogsbruksfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 20 (V)

16. Landskapsplanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 21 (V)

17. Återskapande av skogstyper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 22 (MP, V)

18. Snöskoterfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ299 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 1-3.

Reservation 23 (S)

19. Myllrande våtmarker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 39.

Reservation 24 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M960011
MP02005
FP19005
C18005
SD19001
V01603
KD14005
Totalt166130053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Bästeträsk nationalpark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ245 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 25 (MP, V)

21. Kebnekaise nationalpark m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ271 av Lars Elinderson och Sten Bergheden (båda M) och
2012/13:MJ401 av Jonas Eriksson (MP).

Reservation 26 (MP, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (MP, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M950111
MP02005
FP19005
C18005
SD01901
V15103
KD14005
Totalt25540153

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. Strandskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ267 av Anders Andersson (KD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:MJ268 av Anders Hansson m.fl. (M),
2012/13:MJ303 av Anders Ahlgren (C),
2012/13:MJ304 av Anders Åkesson och Karin Nilsson (båda C),
2012/13:MJ305 av Erik A Eriksson (C),
2012/13:MJ311 av Anton Abele (M),
2012/13:MJ314 av Christian Holm m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,
2012/13:MJ349 av Ulf Berg (M),
2012/13:MJ364 av Finn Bengtsson m.fl. (M),
2012/13:MJ369 av Johan Johansson (M),
2012/13:MJ385 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M),
2012/13:MJ389 av Lotta Finstorp (M),
2012/13:MJ431 av Hannah Bergstedt m.fl. (S),
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 51,
2012/13:MJ464 av Edward Riedl (M) och
2012/13:MJ468 av Emil Källström (C).

Reservation 27 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M960011
MP20005
FP19005
C18005
SD19001
V00163
KD14005
Totalt186941653

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Reglering av fiske i Natura 2000-områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ260 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 28 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M960011
MP02005
FP19005
C18005
SD19001
V01603
KD14005
Totalt26036053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Tillståndsprövning av fiske i Natura 2000-områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ260 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 29 (V)

25. Myggbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ218 av Agneta Gille (S),
2012/13:MJ321 av Per Bill och Lars Beckman (båda M),
2012/13:MJ347 av Staffan Anger (M),
2012/13:MJ408 av Solveig Zander (C) yrkande 1,
2012/13:MJ415 av Mikael Oscarsson (KD) och
2012/13:MJ466 av Elin Lundgren m.fl. (S).

Reservation 30 (S, V)

26. Skydd av arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ289 av Isak From (S),
2012/13:MJ308 av Hans Ekström och Fredrik Olovsson (båda S) och
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 50.

Reservation 31 (S)

27. Invasiva arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 52 och 53.

Reservation 32 (S)

28. Genetiskt modifierade organismer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So253 av Jan Lindholm (MP) yrkande 4.

Reservation 33 (MP)

29. Miljö- och hälsoaspekter på GMO-grödor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 22.

Reservation 34 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M960011
MP02005
FP19005
C18005
SD19001
V01603
KD14005
Totalt166130053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


30. Odlingsregler för GMO-grödor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ400 av Lotta Hedström m.fl. (MP) yrkandena 1-5.

Reservation 35 (MP, V)

31. Miljöforskning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ231 av Anita Brodén m.fl. (FP) och
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 49.

Reservation 36 (S)

32. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.