Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets bet 2014/15:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2015

Beslut

Nej till motioner om en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (AU7)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport om effekter av ändrade regler för deltidsarbetslösa. Riksdagen behandlade i samband med detta även motioner från allmänna motionstiden 2014 om bland annat allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, ersättningsnivåer i försäkringen och sökområdet för lämpligt arbete.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till alla motionerna, framför allt med hänvisning till regeringens kommande arbete utifrån resultatet av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-19
Justering: 2015-04-09
Trycklov: 2015-04-10
Reservationer 4
bet 2014/15:AU7

Nej till motioner om en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (AU7)

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport om effekter av ändrade regler för deltidsarbetslösa. Utskottet behandlade i samband med detta även motioner från allmänna motionstiden 2014 om bland annat allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, ersättningsnivåer i försäkringen och sökområdet för lämpligt arbete.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till alla motionerna, framför allt med hänvisning till regeringens kommande arbete utifrån resultatet av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-15
Debatt i kammaren: 2015-04-16
4

Beslut

Beslut: 2015-04-22
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Villkoren för deltidsarbetslösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2013/14:252 till handlingarna och avslår motion

2014/15:41 av Sven-Olof Sällström (SD).

Reservation 1 (V)

2. En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 9,

2014/15:92 av Edward Riedl (M) och

2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 8 i denna del.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 0 41 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 254 41 0 54


3. Arbetslöshetsförsäkringens administration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 3 (SD)

4. Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Kvalifikationsvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2176 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) yrkande 2.

6. Sökområdet för lämpligt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 8 i denna del och

2014/15:2171 av Veronica Lindholm och Katarina Köhler (S) yrkande 2.

Reservation 4 (M, C)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 0 70 0 14
SD 41 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 206 89 0 54