Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet - genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2016

Beslut

Smaksatta cigaretter ska förbjudas (SoU10)

Cigaretter med smak ska förbjudas

Riksdagen har bestämt nya regler
för försäljning av cigaretter.
Reglerna är till för att unga
inte ska börja röka.

En ny regel är att cigaretter med smak
inte ska få säljas.
Det handlar till exempel om cigaretter
som smakar mint.

En annan ny regel är att cigarett-paketen
måste ha stora etiketter
där det står att det är farligt att röka.
Cigarett-paketen får heller inte
likna för-packningar med smink eller mat.

Reglerna kommer ursprungligen från EU.
De börjar att gälla den 20 maj 2016.

 

Cigaretter och rulltobak får inte smaksättas med till exempel mentol. Varningsetiketterna på cigarettpaketen ska bli större och täcka 65 procent av paketets fram- och baksida. Tobaksförpackningar får inte heller likna livsmedel eller kosmetiska produkter. Det är några av skärpningarna i tobakslagen som riksdagen sa ja till.

Förslaget kommer från regeringen och är en anpassning av lagstiftningen till EU:s tobaksproduktdirektiv. Direktivet har ett folkhälsoperspektiv och syftar bland annat till att göra tobakskonsumtion mindre attraktivt för framför allt ungdomar.

Riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag. Lagändringarna träder i kraft den 20 maj 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Smaksatta cigaretter ska förbjudas (SoU10)

Cigaretter och rulltobak får inte smaksättas med till exempel mentol. Varningsetiketterna på cigarettpaketen ska bli större och täcka 65 procent av paketets fram- och baksida. Tobaksförpackningar får inte heller likna livsmedel eller kosmetiska produkter. Det är några av skärpningarna i tobakslagen som socialutskottet nu vill att riksdagen säger ja till.

Förslaget kommer från regeringen och är en anpassning av lagstiftningen till EU:s tobaksproduktdirektiv. Direktivet har ett folkhälsoperspektiv och syftar bland annat till att göra tobakskonsumtion mindre attraktivt för framför allt ungdomar.

Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 maj 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.