Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2007

Beslut

Nya regler för tidsbegränsade anställningar (AU14)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om nya arbetsreformer. Beslutet innebär följande. En ny tidsbegränsad anställningsform som heter allmän visstidsanställning införs. En allmän visstidsanställning ska övergå till tillsvidareanställning (fast anställning) om den anställda har jobbat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Det ska också vara möjligt att anställa tidsbegränsat för vikariat och för säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år. Reglerna om provanställning blir också kvar. En vikarie som har varit anställd hos samma arbetsgivare ska få tillsvidareanställning efter sammanlagt två års anställning under en femårsperiod. I dag går gränsen vid tre år. Reglerna för företrädesrätt till återanställning blir kvar. Det innebär att kvalifikationstiden för företrädesrätt även i fortsättningen ska vara sammanlagt mer än tolv månaders anställning under de senaste tre åren och företrädesrätten ska gälla under nio månader. Anställda som är äldre än 45 år ska inte längre få tillgodoräkna sig extra anställningstid när man bestämmer turordningen vid uppsägning. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2007. Bestämmelsen om när ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning träder dock i kraft den 1 januari 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-05-08
Justering: 2007-05-15
Betänkande publicerat: 2007-05-24
Trycklov: 2007-05-23
Reservationer 5
Betänkande 2006/07:AU14

Nya regler för tidsbegränsade anställningar (AU14)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya arbetsreformer. Förslaget innebär i korthet följande. En ny tidsbegränsad anställningsform som heter allmän visstidsanställning införs. En allmän visstidsanställning ska övergå till tillsvidareanställning (fast anställning) om den anställda har jobbat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Det ska också vara möjligt att anställa tidsbegränsat för vikariat och för säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år. En vikarie som har varit anställd hos samma arbetsgivare ska få tillsvidareanställning efter sammanlagt två års anställning. I dag går gränsen vid tre år. Anställda som är äldre än 45 år ska inte längre få tillgodoräkna sig extra anställningstid när man bestämmer turordningen vid uppsägning. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2007. Bestämmelsen om när ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning föreslås dock träda i kraft den 1 januari 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-31
4

Beslut

Beslut: 2007-05-31
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya regler för tidsbegränsad anställning, företrädesrätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:111 punkt 2 och avslår motionerna
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 25,
2006/07:A32 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 1, 4, båda i denna del, och 5,
2006/07:A33 av Stefan Wikén m.fl. (s) i denna del,
2006/07:A34 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkandena 1 i denna del och 2,
2006/07:A35 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s) i denna del,
2006/07:A36 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 1, 2 och 4,
2006/07:A267 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5,
2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 21 och
2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m820015
c25004
fp19009
kd19005
v01804
mp01504
Totalt145140064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Beräkning av anställningstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd såvitt avser 3 och 39 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:111 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2006/07:A32 yrkande 1 i denna del, 2006/07:A33 i denna del, 2006/07:A34 yrkande 1 i denna del och 2006/07:A35 i denna del.

Reservation 2 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m840013
c24005
fp20008
kd20004
v01804
mp16003
Totalt164125060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Information till föräldralediga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:111 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2006/07:A32 yrkande 1 i denna del, 2006/07:A33 i denna del, 2006/07:A34 yrkande 1 i denna del, 2006/07:A35 i denna del och 2006/07:A36 yrkande 5.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m840013
c25004
fp20008
kd20004
v01804
mp01603
Totalt149141059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Övergång av vikariat till tillsvidareanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:111 punkt 3 och avslår motionerna 2006/07:A33 i denna del, 2006/07:A34 yrkande 1 i denna del och 2006/07:A35 i denna del.

5. Ändring i semesterlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i semesterlagen (1977:480).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:111 punkt 4 och avslår motionerna 2006/07:A32 yrkande 1 i denna del, 2006/07:A33 i denna del, 2006/07:A34 yrkande 1 i denna del och 2006/07:A35 i denna del.

6. Gräns för sammanlagd tid i tidsbegränsad anställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A32 yrkande 3 och 2006/07:A36 yrkande 3.

Reservation 4 (v, mp)

7. Provanställning som särskild anställningsform m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A32 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 2 och 4 i denna del och
2006/07:A236 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 6-8.

Reservation 5 (v)

8. Biståndsarbete och tidsbegränsad anställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A330.