Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband

Försvarsutskottets bet 2012/13:FöU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 2013

Beslut

Riksdagen har inte fått tillräcklig information om flygvapnets och marinens bemanning (FöU9)

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om bemanningen inom marinens och flygvapnets stående insatsförband. Riksdagen konstaterar att den inte har fått tillräcklig information om bemanningen, vilket i förlängningen gör det svårt för riksdagen att fatta beslut om Försvarsmaktens förmåga, organisation och uppgifter. Med tanke på långsiktigheten i strategiska beslut ses detta som mycket allvarligt. Riksdagen betonar att regeringen har ett ansvar för att informera riksdagen. Tillkännagivandet bygger på en S-motion.

Bakgrunden är Riksrevisionens granskning av bemanningen inom marinens och flygvapnets stående insatsförband. Med anledning av den har regeringen lämnat en skrivelse till riksdagen. Riksrevisionens granskning har visat på vissa brister i bemanningen, med en sämre situation inom flygvapnet än inom marinen. Granskningen visar också på bristande information från regeringen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om bemanning och tillgänglighet av stående insatsförband. Avslag på den resterande motionen. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-05-02
Justering: 2013-05-14
Betänkande publicerat: 2013-05-15
Trycklov: 2013-05-15
Reservationer 2
bet 2012/13:FöU9

Alla beredningar i utskottet

2013-05-02, 2013-04-23

Riksdagen har inte fått tillräcklig information om flygvapnets och marinens bemanning (FöU9)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om bemanningen inom marinens och flygvapnets stående insatsförband. Utskottet konstaterar att riksdagen inte har fått tillräcklig information om bemanningen, vilket i förlängningen gör det svårt för riksdagen att fatta beslut om Försvarsmaktens förmåga, organisation och uppgifter. Med tanke på långsiktigheten i strategiska beslut ses detta som mycket allvarligt. Utskottet betonar att regeringen har ett ansvar för att informera riksdagen. Förslaget till tillkännagivande bygger på en S-motion.

Bakgrunden är Riksrevisionens granskning av bemanningen inom marinens och flygvapnets stående insatsförband. Med anledning av den har regeringen lämnat en skrivelse till riksdagen som utskottet har behandlat. Riksrevisionens granskning har visat på vissa brister i bemanningen, med en sämre situation inom flygvapnet än inom marinen. Granskningen visar också på bristande information från regeringen. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-23
4

Beslut

Beslut: 2013-05-29
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 29 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen måste garantera tillfredsställande information och insyn i frågor om bemanning och tillgänglighet av de stående insatsförbanden.
Därmed bifaller riksdagen motion
2012/13:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. (S),
avslår motion
2012/13:Fö7 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 1 och 2 samt
lägger skrivelse 2012/13:97 till handlingarna.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M09809
MP20005
FP01905
C02003
SD19001
V17002
KD01702
Totalt156154039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag