Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008

Utrikesutskottets bet 2008/09:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2009

Beslut

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 (UU10)

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat sitt arbete inom EU under 2008. Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet men utrikesutskottet har särskilt tagit upp följande ämnen: EU:s utvidgning EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt bilaterala och regionala förbindelser Ekonomiska och finansiella frågor samt EU:s budgetöversyn Den gemensamma marknaden och EU:s handelspolitik Bekämpning av terrorism Jämställdhet och arbetet mot diskriminering Miljö- och jordbrukspolitik Migrations- och socialpolitik EU-institutionernas verksamhet Förberedelserna för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd hösten 2009 Utformningen av regeringens skrivelse Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelserna läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner, 2 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-04-21
Justering: 2009-04-23
Betänkande publicerat: 2009-04-28
Trycklov: 2009-04-27
Reservationer 23
bet 2008/09:UU10

Alla beredningar i utskottet

2009-04-21, 2009-04-16, 2009-04-14

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 (UU10)

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2008. Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet men utrikesutskottet har särskilt tagit upp följande ämnen:

 • EU:s utvidgning
 • EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt bilaterala och regionala förbindelser
 • Ekonomiska och finansiella frågor samt EU:s budgetöversyn
 • Den gemensamma marknaden och EU:s handelspolitik
 • Bekämpning av terrorism
 • Jämställdhet och arbetet mot diskriminering
 • Miljö- och jordbrukspolitik
 • Migrations- och socialpolitik
 • EU-institutionernas verksamhet
 • Förberedelserna för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd hösten 2009
 • Utformningen av regeringens skrivelse
Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-06
4

Beslut

Beslut: 2009-05-06
28 förslagspunkter, 23 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 6 maj 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU:s utvidgning samt den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U340 yrkandena 1-3, 2008/09:U14 yrkande 4, 2008/09:U245, 2008/09:U274 yrkandena 1 och 2, 2008/09:U298, 2008/09:U306, 2008/09:U312, 2008/09:U320, 2008/09:U323 yrkande 27, 2008/09:U327 yrkande 3 och 2008/09:U349 yrkandena 59, 61-65 och 67.

2. EU:s grannskapspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U349 yrkande 60.

3. EU:s säkerhetsstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U241, 2008/09:U247 och 2008/09:Fö204 yrkande 3.

Reservation 1 (v, mp)

4. Militärt samarbete inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fö204 yrkande 1.

Reservation 2 (v, mp)

5. Civil fredskår inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U322 yrkande 26.

Reservation 3 (mp)

6. Anpassningsfrågor i EU:s biståndsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fö289 yrkandena 63 och 65.

Reservation 4 (mp)

7. Budgetpost för klimatbistånd i EU:s budget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ459 yrkande 30.

Reservation 5 (v, mp)

8. Ekonomiska och finansiella frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U14 yrkande 1.

9. Bankgarantiprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U14 yrkandena 2 och 3.

Reservation 6 (s)
Reservation 7 (v)

10. Vissa aktuella skattefrågor inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U14 yrkandena 10-12 och 2008/09:U361.

Reservation 8 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m870010
c20009
fp24004
kd22002
v01804
mp00154
Totalt1531301551

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. EU:s exportsubventioner för jordbruksprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U322 yrkande 14.

Reservation 9 (v, mp)

12. Fackföreningarna och EU:s inre marknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:A216 yrkande 1.

Reservation 10 (v)

13. EU:s förhandlingar med utvecklingsländer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U288 yrkandena 1, 3 och 4 samt 2008/09:U313 yrkande 4.

Reservation 11 (v, mp)

14. Associeringsavtalen med Centralamerika och Andinska gemenskapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U257 yrkandena 1-12.

Reservation 12 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1111018
m870010
c20009
fp24004
kd22002
v01804
mp01504
Totalt26434051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Jämställdhetskompetens i EU:s generaldirektorat för handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:N210 yrkande 4.

Reservation 13 (v, mp)

16. Jämställdhet och arbetet mot diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U202, 2008/09:U235 yrkandena 1-3, 2008/09:U266 och 2008/09:U323 yrkande 28.

17. Personal inom EU:s organ m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U323 yrkande 29.

Reservation 14 (v, mp)

18. Handlingsplaner för implementering av FN:s resolutioner 1325 och 1820 m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U242, 2008/09:U314, 2008/09:U360 yrkande 5 och 2008/09:Fö204 yrkande 2.

Reservation 15 (v, mp)

19. Samkönade par inom EU m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U343 yrkandena 1 och 2.

Reservation 16 (v, mp)

20. Miljö- och jordbrukspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U14 yrkande 5.

Reservation 17 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m870010
c20009
fp24004
kd22002
v01804
mp01504
Totalt153145051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Global köttkonsumtion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ228 yrkande 1.

22. Migrationspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U14 yrkande 13.

Reservation 18 (s)
Reservation 19 (v, mp)

23. Socialpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U14 yrkandena 7 och 8.

Reservation 20 (s, v)

24. Införlivning av nya direktiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U14 yrkande 6.

Reservation 21 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m870010
c20009
fp24004
kd22002
v00184
mp01504
Totalt1531271851

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Institutionernas verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U264, 2008/09:U317 och 2008/09:U326.

26. Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju277 yrkande 3, 2008/09:Ju379 yrkande 33, 2008/09:Ju398 yrkande 7, 2008/09:U14 yrkande 9, 2008/09:U221 yrkandena 1-11, 13 och 14, 2008/09:U232 yrkandena 1-3, 2008/09:U233, 2008/09:U322 yrkandena 7, 27 och 40, 2008/09:U339 och 2008/09:U360 yrkande 13.

Reservation 22 (v)
Reservation 23 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120018
m870010
c20009
fp24004
kd22002
v01804
mp00154
Totalt265181551

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Skrivelse 2008/09:85

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2008/09:85 till handlingarna.

28. Skrivelse 2006/07:85, avsnitt 4 (delvis)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2006/07:85 till handlingarna.