bet 2008/09 UFöU3

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2008/09:UFöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2009

Beslut

Svensk sjöstyrka ska bekämpa pirater utanför Somalias kust (UFöU3)

Sverige ska skicka en väpnad sjöstyrka till Somalias kust för att skydda FN:s hjälpsändningar och bekämpa pirater. Den svenska sjöstyrkan ska ingå i EU:s marina insats, operation Atalanta, som inleddes i december 2008. Operationen syftar till att skydda FN:s Världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar samt förebygga, avvärja och bekämpa sjöröveri utanför Somalias kust. Sveriges insats är tänkt att inledas under första halvåret 2009 och vara under högst fyra månader. Regeringen avser att skicka två korvetter och ett stödfartyg med totalt 160 personer. Om säkerhetsläget försämras ska regeringen kunna skicka förstärkningar som kan omfatta såväl personal som material för undsättnings- och evakueringsoperationer. Insatsen vid en sådan operation kan komma att omfatta högst 450 personer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag till motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-02-19
Justering: 2009-02-26
Betänkande publicerat: 2009-03-03
Trycklov: 2009-03-03
Betänkande 2008/09:UFöU3

Alla beredningar i utskottet

2009-02-19, 2009-02-17, 2009-02-12

Svensk sjöstyrka ska bekämpa pirater utanför Somalias kust (UFöU3)

Sverige ska skicka en väpnad sjöstyrka till Somalias kust för att skydda FN:s hjälpsändningar och bekämpa pirater. Den svenska sjöstyrkan ska ingå i EU:s marina insats, operation Atalanta, som inleddes i december 2008. Operationen syftar till att skydda FN:s Världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar samt förebygga, avvärja och bekämpa sjöröveri utanför Somalias kust. Sveriges insats är tänkt att inledas under första halvåret 2009 och vara under högst fyra månader. Regeringen avser att skicka två korvetter och ett stödfartyg med totalt 160 personer. Om säkerhetsläget försämras ska regeringen kunna skicka förstärkningar som kan omfatta såväl personal som material för undsättnings- och evakueringsoperationer. Insatsen vid en sådan operation kan komma att omfatta högst 450 personer. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-11
4

Beslut

Beslut: 2009-03-12
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenskt deltagande i Europeiska unionens insats utanför Somalias kust

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under högst fyra månader ställa en svensk väpnad styrka bestående av högst 450 personer till förfogande för deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:108 och avslår motion 2008/09:U12 yrkandena 1 och 2.