Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

Utrikesutskottets bet 2005/06:UU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 2006

Beslut

Bulgariens och Rumäniens EU-anslutning (UU19)

Riksdagen godkände regeringens förslag om Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-25
Justering: 2006-05-02
Betänkande publicerat: 2006-05-02
Trycklov: 2006-05-02
bet 2005/06:UU19

Bulgariens och Rumäniens EU-anslutning (UU19)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-09
4

Beslut

Beslut: 2006-05-09
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av fördraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner fördraget den 25 april 2006 om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt slutakten till fördraget.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:106 punkt 1.

2. Lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:106 punkt 2.