Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Justitieutskottets bet 2012/13:JuU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2013

Beslut

Ny lag för behandling av personuppgifter inom brottsbekämpningen (JuU19)

Reglerna för behandling av personuppgifter inom brottsbekämpning justeras och kompletteras genom en ny lag. I och med den nya lagen genomförs de återstående delarna av EU:s rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete, det så kallade dataskyddsrambeslutet. Enligt den nya lagen ska svenska myndigheter som tar emot personuppgifter från ett annat EU-land följa de villkor för användningen som uppgiftslämnaren har satt. På motsvarande sätt anger svenska myndigheter villkoren då man lämnar ut uppgifter till ett annat EU-land. Bestämmelserna gäller inte behandling av personuppgifter som rör nationell säkerhet.

Förutom EU gäller bestämmelserna också Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-26
Justering: 2013-04-18
Betänkande publicerat: 2013-04-19
Trycklov: 2013-04-19
Reservationer 1
bet 2012/13:JuU19

Ny lag för behandling av personuppgifter inom brottsbekämpningen (JuU19)

Reglerna för behandling av personuppgifter inom brottsbekämpning justeras och kompletteras genom en ny lag. I och med den nya lagen genomförs de återstående delarna av EU:s rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete, det så kallade dataskyddsrambeslutet. Enligt lagförslaget ska svenska myndigheter som tar emot personuppgifter från ett annat EU-land följa de villkor för användningen som uppgiftslämnaren har satt. På motsvarande sätt anger svenska myndigheter villkoren då man lämnar ut uppgifter till ett annat EU-land. Bestämmelserna gäller inte behandling av personuppgifter som rör nationell säkerhet.

Förutom EU gäller bestämmelserna också Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-02
4

Beslut

Beslut: 2013-05-15
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Villkor för överföring av uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 § i regeringens förslag till lag med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:73 punkt 1 i denna del och avslår motion
2012/13:Ju12 av Richard Jomshof (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M100007
MP24001
FP18006
C20003
SD01901
V17002
KD18001
Totalt29419036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Lagen om Schengens informationssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:73 punkt 7.

3. Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen,
2. lag om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån,
3. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
4. lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister,
5. lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,
6. lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,
7. lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av personuppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet,
8. lag om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården,
9. lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,
10. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
11. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),
12. lag om ändring i lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister, och
13. lag om ändring i kustbevakningsdatalagen (2012:145),
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:73 punkterna 1 i denna del, 2-6 och 8-14.