Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

Försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 maj 2016

Beslut

Militära trupper ska kunna skickas för övning utomlands inom ramen för militärt samarbete (FöU14)

Regeringen kan i dag enbart besluta om att sända väpnad styrka utomlands för övning och annan utbildning som har ett fredsfrämjande syfte. Regeringen har föreslagit en ändring i lagen om utbildning för fredsfrämjande verksamhet. Ändringen gör det möjligt för regeringen att besluta om att inom ramen för internationellt militärt samarbete sända en väpnad styrka för att delta i övning och utbildning. Den tidigare begränsningen om att syftet ska vara fredsfrämjande tas bort. Regeringen kan då exempelvis besluta om att sända väpnad styrka för övning av individuellt och kollektivt självförsvar tillsammans med länder i vårt närområde som Sverige samarbetar med och inom Nato.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i lagen om utbildning för fredsfrämjande verksamhet. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-04-28
Justering: 2016-05-12
Trycklov: 2016-05-13
Reservationer 3
Betänkande 2015/16:FöU14

Alla beredningar i utskottet

2016-04-28, 2016-04-21

Militära trupper ska kunna skickas för övning utomlands inom ramen för militärt samarbete (FöU14)

Regeringen kan i dag enbart besluta om att sända väpnad styrka utomlands för övning och annan utbildning som har ett fredsfrämjande syfte. Regeringen har föreslagit en ändring i lagen om utbildning för fredsfrämjande verksamhet. Ändringen gör det möjligt för regeringen att besluta om att inom ramen för internationellt militärt samarbete sända en väpnad styrka för att delta i övning och utbildning. Den tidigare begränsningen om att syftet ska vara fredsfrämjande tas bort. Regeringen kan då exempelvis besluta om att sända väpnad styrka för övning av individuellt och kollektivt självförsvar tillsammans med länder i vårt närområde som Sverige samarbetar med och inom Nato.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i lagen om utbildning för fredsfrämjande verksamhet. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-18
Debatt i kammaren: 2016-05-19
4

Beslut

Beslut: 2016-05-25
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 77 0 0 7
SD 40 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 0 17 0 4
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 298 17 0 34


2. Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet,
2. lag om ändring i lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden,
3. lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:122 punkterna 1-3 och avslår motion

2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) yrkandena 1-3.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 76 0 1 7
SD 0 40 0 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 274 40 1 34


3. Resultatredovisning av övning och utbildning utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3343 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD).

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 0 77 0 7
SD 40 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 21 0 1
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 186 129 0 34