Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2007/08:MJU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2008

Beslut

Staten tar över kommunernas ansvar för djurskyddsarbetet (MJU17)

Länsstyrelserna tar över djurskyddskontrollen från kommunerna. Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ett statligt djurskydd. Bakgrunden till beslutet är bland annat att det finns brister som rör likvärdigheten i kommunernas kontroll och att efterlevnaden av EU:s bestämmelser inte går att garantera. Riksdagen vill få till en bättre styrning, samordning och uppföljning. Kommunernas ansvar för att pröva tillstånd till yrkesmässig verksamhet med bland annat sällskapsdjur ska föras över till den myndighet som regeringen bestämmer. Ansvaret för kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen kommer att föras över från kommunerna till länsstyrelserna. Den offentliga kontroll som länsstyrelserna utför enligt djurskyddslagen, livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter ska bekostas av allmänna medel. De extra kontroller som utförs på grund av att lagstiftningen inte följs kommer att finansieras med avgifter. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-17
Justering: 2008-05-08
Betänkande publicerat: 2008-05-14
Trycklov: 2008-05-13
Reservationer 5
bet 2007/08:MJU17

Staten tar över kommunernas ansvar för djurskyddsarbetet (MJU17)

Länsstyrelserna tar över djurskyddskontrollen från kommunerna. Det är en av nyheterna i regeringens förslag om statligt djurskydd som miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. Bakgrunden till förslaget är bland annat att det finns brister som rör likvärdigheten i kommunernas kontroll och att efterlevnaden av EU:s bestämmelser inte går att garantera. Regeringen och utskottet vill få till en bättre styrning, samordning och uppföljning.

Kommunernas ansvar för att pröva tillstånd till yrkesmässig verksamhet med bland annat sällskapsdjur ska enligt förslaget föras över till den myndighet som regeringen bestämmer. Ansvaret för kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen ska föras över från kommunerna till länsstyrelserna.

Vidare föreslås att den offentliga kontroll som länsstyrelserna utför enligt djurskyddslagen, livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter ska bekostas av allmänna medel. De extra kontroller som utförs på grund av att lagstiftningen inte följs ska finansieras med avgifter.

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-09
4

Beslut

Beslut: 2008-06-11
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Djurskyddskontroll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534),
b) Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,
c) Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om disposition av avgiftsintäkter vid länsstyrelserna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:63 punkterna 1-3 och avslår motionerna 2007/08:MJ5 yrkande 1 och 2007/08:MJ6 yrkande 1.

Reservation 1 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m870010
c25004
fp23005
kd21003
v18004
mp01504
Totalt174127048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Finansiering av djurskyddskontroll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ4 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:MJ5 yrkande 2.

Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1102117
m870010
c24005
fp23005
kd21003
v01804
mp00145
Totalt265201549

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Resurser till djurskyddskontroll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ5 yrkandena 3 och 4 samt 2007/08:MJ6 yrkande 2.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s3110818
m870010
c25004
fp23005
kd21003
v11704
mp01504
Totalt1603310848

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag