Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2006

Beslut

Mål och inriktning för ekologisk produktion och konsumtion (MJU20)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med sin bedömning av målen för ekologisk produktion och för arbetet med konsumtion av ekologiska livsmedel i offentlig sektor till år 2010. Regeringen ställer upp målet att vid utgången av 2010 bör den ekologiskt certifierade åkermarken uppgå till minst 20 procent av landets åkermark. Den ekologiskt certifierade animalieproduktionen bör öka betydligt. För att stimulera en positiv marknadsutveckling anser regeringen att konsumtionen av certifierade livsmedel i offentlig sektor bör öka till att vara 25 procent av den totala konsumtionen år 2010. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-18
Justering: 2006-05-16
Betänkande publicerat: 2006-05-24
Trycklov: 2006-05-24
Reservationer 12
Betänkande 2005/06:MJU20

Mål och inriktning för ekologisk produktion och konsumtion (MJU20)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med sin bedömning av målen för ekologisk produktion och för arbetet med konsumtion av ekologiska livsmedel i offentlig sektor till år 2010. Regeringen ställer upp målet att vid utgången av 2010 bör den ekologiskt certifierade åkermarken uppgå till minst 20 procent av landets åkermark. Den ekologiskt certifierade animalieproduktionen bör öka betydligt. För att stimulera en positiv marknadsutveckling anser regeringen att konsumtionen av certifierade livsmedel i offentlig sektor bör öka till att vara 25 procent av den totala konsumtionen år 2010. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-16
4

Beslut

Beslut: 2006-06-17
10 förslagspunkter, 10 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för ekologisk produktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ27 yrkande 4, 2005/06:MJ29 yrkandena 1-3, 2005/06:MJ30 yrkandena 2-4 och 2005/06:MJ448 yrkande 11.

Reservation 1 (m, fp)
Reservation 2 (kd)

2. Fokusering på miljömål i stället för på produktionsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ28 yrkande 1.

Reservation 3 (fp)

3. Inriktningen för arbetet med konsumtion av ekologiska livsmedel i offentlig sektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ28 yrkandena 2 och 3, 2005/06:MJ29 yrkandena 4 och 5, 2005/06:MJ30 yrkande 5 och 2005/06:MJ448 yrkande 13.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (fp)

4. Åtgärder och kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ27 yrkande 6 och 2005/06:MJ30 yrkande 1.

Reservation 6 (c, kd)

5. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2005/06:88 till handlingarna.
Därmed lägger riksdagen skrivelse 2005/06:88 till handlingarna.

6. Harmonisering av regelverket för ekologisk produktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ27 yrkande 3, 2005/06:MJ29 yrkande 6 och 2005/06:MJ594 yrkande 18.

Reservation 7 (m)

7. Regelverkets utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ27 yrkande 2.

Reservation 8 (kd)

8. Märkning av produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ27 yrkande 1 och 2005/06:MJ29 yrkande 7.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (kd)

9. Ekologisk produktion och landsbygdsutvecklingsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ334 yrkandena 8 och 9.

Reservation 11 (v)

10. Fosforläckage

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ27 yrkande 5.

Reservation 12 (kd)