En förnyad folkhälsopolitik

Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2008

Beslut

En förnyad folkhälsopolitik (SoU11)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till en förnyad folkhälsopolitik. Riksdagen tycker som regeringen att en verkligt effektiv folkhälsopolitik ska genomföras med utgångspunkt i den enskilda människans integritet och valfrihet som grund, och bygga på sambandet mellan hälsans villkor och individens förutsättningar. För att nå det övergripande målet för folkhälsoarbetet - att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen - krävs ett långsiktigt och sektorsövergripande arbete inom samtliga sektorer som påverkar folkhälsans utveckling. En samlad målstruktur med följande elva målområden införs: Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomiska och sociala förutsättningar Barns och ungas uppväxtvillkor Hälsa i arbetslivet Miljöer och produkter Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Skydd mot smittspridning Sexualitet och reproduktiv hälsa Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

74 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-06
Justering: 2008-05-22
Betänkande publicerat: 2008-05-28
Trycklov: 2008-05-28
Reservationer 50
Betänkande 2007/08:SoU11

En förnyad folkhälsopolitik (SoU11)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till en förnyad folkhälsopolitik. Utskottet tycker som regeringen att en verkligt effektiv folkhälsopolitik ska genomföras med utgångspunkt i den enskilda människans integritet och valfrihet som grund, och bygga på sambandet mellan hälsans villkor och individens förutsättningar. För att nå det övergripande målet för folkhälsoarbetet - att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen - krävs ett långsiktigt och sektorsövergripande arbete inom samtliga sektorer som påverkar folkhälsans utveckling. En samlad målstruktur med följande elva målområden föreslås:

 • Delaktighet och inflytande i samhället
 • Ekonomiska och sociala förutsättningar
 • Barns och ungas uppväxtvillkor
 • Hälsa i arbetslivet
 • Miljöer och produkter
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Skydd mot smittspridning
 • Sexualitet och reproduktiv hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Matvanor och livsmedel
 • Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-04
4

Beslut

Beslut: 2008-06-05
45 förslagspunkter, 39 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 5 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Omformulering av rubrikerna på folkhälsopolitikens målområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag på omformulering av rubrikerna på folkhälsopolitikens målområden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:110 och avslår motionerna
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2 samt
2007/08:So378 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (mp)

2. Nya delmål m.m. inom folkhälsopolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Ju392 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 17,
2007/08:So226 av Christer Winbäck (fp) yrkande 1,
2007/08:So240 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1, 2 och 4 samt
2007/08:So241 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s960232
m730024
c24005
fp21007
kd18006
v01804
mp14104
Totalt24619282

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 3 och 4,
2007/08:So378 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 6 och 7 samt
2007/08:So493 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkande 11.

Reservation 3 (mp)

4. Utveckling av bestämningsfaktorer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 5, 6 och 8 samt
2007/08:So378 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 4.

Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980032
m750022
c24005
fp21007
kd18006
v01804
mp01504
Totalt23633080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Utjämning av skillnader i hälsa m.m. för missgynnade grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) yrkande 1.

Reservation 5 (s, v)

6. Förstärkning av Statens folkhälsoinstituts kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So240 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 6 (v)

7. Barns och ungas uppväxtvillkor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:So301 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s),
2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. (v) yrkandena 4 och 5 samt
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 1.

Reservation 7 (s, v, mp)

8. Uppdrag till Barnombudsmannen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:So437 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 12.

Reservation 9 (v)

9. Familjecentraler och samordning av stödinsatser för barn och ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 9 och 10 samt
2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkande 6.

Reservation 10 (mp)

10. Hälsofrämjande arbetsplatser och arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 6 och
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 11.

Reservation 11 (s, mp)
Reservation 12 (v)

11. Insatser inom miljökvalitetsmålen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 12-15 och 26.

Reservation 13 (mp)

12. Luftföroreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 16.

Reservation 14 (mp)

13. Buller m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:C226 av Egon Frid m.fl. (v) yrkande 1,
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 17 och 18,
2007/08:So396 av Sven Bergström och Ulrika Carlsson i Skövde (båda c) och
2007/08:So488 av Barbro Westerholm (fp).

Reservation 15 (v)
Reservation 16 (mp)

14. Hörselskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So226 av Christer Winbäck (fp) yrkande 3 och
2007/08:So237 av Agneta Berliner (fp) yrkandena 1 och 2.

15. Certifiering av allergisanerade hotellrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So300 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (båda s).

16. Insatser inom väg och trafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 24 och 25.

Reservation 17 (mp)

17. Elektromagnetiska fält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 19-23.

Reservation 18 (mp)

18. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 27 och 28,
2007/08:So268 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson (båda s) och
2007/08:So410 av Hannah Bergstedt (s).

Reservation 19 (s)
Reservation 20 (mp)

19. Hälsotrappan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So470 av Jan Lindholm (mp).

Reservation 21 (mp)

20. HBT-kompetens och bemötande inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (båda fp) yrkandena 5 och 7,
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 29, 31 och 35,
2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) yrkandena 2 och 3,
2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 37,
2007/08:So576 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp) yrkandena 1 och 4 samt
2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 14.

Reservation 22 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m750022
c24005
fp21007
kd18006
v01804
mp01504
Totalt138131080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. HBT-personers hälsa och livssituation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (båda fp) yrkande 12,
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 2,
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 30 och 36,
2007/08:So323 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (båda s) och
2007/08:So576 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp) yrkandena 3 och 5.

Reservation 23 (s)
Reservation 24 (mp)

22. Pneumokockvaccin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So317 av Kerstin Engle (s),
2007/08:So531 av Sven Gunnar Persson (kd) och
2007/08:So579 av Margareta Israelsson (s).

23. De nationella vaccinationsprogrammen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) yrkandena 2 och 3,
2007/08:So224 av Cecilia Magnusson (m),
2007/08:So255 av Birgitta Sellén och Ulrika Carlsson i Skövde (båda c),
2007/08:So272 av Veronica Palm (s),
2007/08:So345 av Anne Ludvigsson (s),
2007/08:So350 av Sinikka Bohlin (s),
2007/08:So379 av Gunvor G Ericson (mp),
2007/08:So414 av Kerstin Engle och Inger Jarl Beck (båda s),
2007/08:So462 av Elina Linna och Eva Olofsson (båda v),
2007/08:So494 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkandena 1, 3 och 4,
2007/08:So506 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) yrkandena 1 och 2,
2007/08:So511 av Birgitta Ohlsson (fp) och
2007/08:So552 av Hillevi Engström (m).

Reservation 25 (mp)

24. Översyn av smittskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So240 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7 och
2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) yrkande 4.

Reservation 26 (v)
Reservation 27 (mp)

25. Tvångsisolering av hivpositiva

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So576 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp) yrkande 6.

Reservation 28 (v, mp)

26. Nordiskt arbete kring smittsamma sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So362 av Göte Wahlström och Sinikka Bohlin (båda s).

27. Åtgärder mot spridning av sexuellt överförbara sjukdomar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) yrkande 4,
2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad (båda s),
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 3 och
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 32.

Reservation 29 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m750022
c24005
fp21007
kd18006
v01804
mp01504
Totalt138130081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Sex- och samlevnadsundervisning i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 33 och 34.

Reservation 30 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m750022
c24005
fp21007
kd18006
v01804
mp01504
Totalt138131080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Sexualvanor och sexuell hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So409 av Hannah Bergstedt (s) och
2007/08:So588 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, m, c, kd, v, fp).

Reservation 31 (s)
Reservation 32 (v, mp)

30. Nya preventivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 37.

Reservation 33 (v, mp)

31. Mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 7 och
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 38.

Reservation 34 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m740023
c24005
fp21007
kd18006
v01804
mp01504
Totalt137131081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Goda matvanor och ökad fysisk aktivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 8,
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 39 och 40,
2007/08:So240 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5,
2007/08:So456 av Pia Nilsson (s),
2007/08:So467 av Anne Marie Brodén (m),
2007/08:So559 av Peter Jeppsson m.fl. (s) och
2007/08:So569 av Ingemar Vänerlöv (kd).

Reservation 35 (s)
Reservation 36 (v)
Reservation 37 (mp)

33. Sällskapsdjurens och naturens inverkan på välbefinnandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So276 av Birgitta Sellén och Sven Bergström (båda c),
2007/08:So342 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkandena 1-5 och
2007/08:So510 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp).

Reservation 38 (mp)

34. Hälsofrämjande kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 7 och
2007/08:So522 av Hillevi Larsson (s).

Reservation 39 (mp)

35. Tobaksprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 43 och 44,
2007/08:So240 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6 och
2007/08:So293 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkandena 1, 6, 7 och 9.

Reservation 40 (v)
Reservation 41 (mp)

36. Rökfria miljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 45,
2007/08:So293 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkandena 2-4 och
2007/08:So312 av Patrik Forslund (m).

Reservation 42 (mp)

37. Tobaksförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 4,
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 41 och 42,
2007/08:So293 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkande 10,
2007/08:So549 av Sven Gunnar Persson (kd),
2007/08:So558 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 13 och
2007/08:So586 av Johan Pehrson (fp).

Reservation 43 (s, mp)

38. Forskning om snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So293 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkande 5.

Reservation 44 (mp)

39. Övriga motioner om tobak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So235 av Mats G Nilsson (m),
2007/08:So550 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Hans Rothenberg (båda m) och
2007/08:So551 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Finn Bengtsson (båda m).

40. Motioner om narkotika och dopning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Ju335 av Ulf Sjösten (m),
2007/08:Ju442 av Johan Pehrson (fp) yrkandena 1 och 2,
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 5 i denna del,
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 46,
2007/08:So226 av Christer Winbäck (fp) yrkande 2,
2007/08:So250 av Thomas Nihlén m.fl. (mp),
2007/08:So252 av Anders Hansson (m),
2007/08:So274 av Birgitta Sellén (c),
2007/08:So292 av Sten Nordin och Jan-Evert Rådhström (båda m),
2007/08:So301 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (båda s),
2007/08:So426 av Lars Lilja och Britta Rådström (båda s) yrkandena 2-4,
2007/08:So444 av Egon Frid (v) yrkande 1,
2007/08:So493 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkandena 12 och 13 samt
2007/08:So556 av Anita Brodén och Agneta Berliner (båda fp) yrkandena 1 och 2.

Reservation 45 (s)
Reservation 46 (mp)

41. Sprututbyte för narkomaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So325 av Ulf Sjösten (m).

42. Vård- och behandlingsgaranti m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So408 av Alice Åström m.fl. (v) yrkandena 4-7 och
2007/08:So444 av Egon Frid (v) yrkande 3.

Reservation 47 (v)

43. Vårdinsatser för gravida kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 7.

Reservation 48 (v)

44. Spel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 6.

Reservation 49 (s)

45. Självmordsprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 3 och
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 47-51.

Reservation 50 (v)
Reservation 51 (mp)