Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev

Trafikutskottets bet 2018/19:TU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2019

Beslut

Skrivelse om ändrat prishöjningstak för brev med frimärken har granskats (TU19)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om ändrat tak för prishöjningar av brev med frimärken. Postnord har uppmärksammat regeringen på att det kraftigt minskade antalet brev har gjort det svårt att hålla igång posttjänsten på ett sätt som är ekonomiskt hållbart. Regeringen bedömer i skrivelsen att det är nödvändigt att ändra det tak för prishöjningar av brev som finns i dag och har också lagt fram förslag om ändringar i postförordningen.

Riksdagen anser att förslaget till ändring av prisregleringen i postförordningen är väl avvägt för att på längre sikt kunna upprätthålla en samhällsomfattande posttjänst i enlighet med riksdagens mål. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionen. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-28
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-05
Reservationer 2
bet 2018/19:TU19

Skrivelse om ändrat prishöjningstak för brev med frimärken har granskats (TU19)

Trafikutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om ändrat tak för prishöjningar av brev med frimärken. Postnord har uppmärksammat regeringen på att det kraftigt minskade antalet brev har gjort det svårt att hålla igång posttjänsten på ett sätt som är ekonomiskt hållbart. Regeringen bedömer i skrivelsen att det är nödvändigt att ändra det tak för prishöjningar av brev som finns i dag och har också lagt fram förslag om ändringar i postförordningen.

Trafikutskottet anser att förslaget till ändring av prisregleringen i postförordningen är väl avvägt för att på längre sikt kunna upprätthålla en samhällsomfattande posttjänst i enlighet med riksdagens mål. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-13
Debatt i kammaren: 2019-06-14
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3098 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

lägger skrivelse 2018/19:113 till handlingarna.

Reservation 1 (KD)

2. Postservice i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3098 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 64 0 0 6
SD 61 0 1 0
C 29 0 0 2
V 27 0 0 1
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 303 20 1 25