Ett reformerat bilstöd

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2016

Beslut

Bidrag för att köpa bil ska förändras (SoU3)

Bilstödet, som en del människor med funktionsnedsättning kan söka, ska reformeras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förändringen innebär bland annat att grundbidraget för inköp av bil halveras till 30 000 kronor. Samtidigt utökas antalet personer som kan söka stöd genom att gränsen höjs för hur mycket man får tjäna för att få bidraget. Det införs också ett nytt tilläggsbidrag för inköp av bil.

Reglerna börjar gälla den 1 januari 2017.

Riksdagen sa samtidigt nej till motionsförslag om bland annat mobilitetsstöd, höjt grundavdrag och höjda åldersgränser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Bidrag för att köpa bil ska förändras (SoU3)

Bilstödet, som en del människor med funktionsnedsättning kan söka, ska reformeras. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förändringen innebär bland annat att grundbidraget för inköp av bil halveras till 30 000 kronor. Samtidigt utökas antalet personer som kan söka stöd genom att gränsen höjs för hur mycket man får tjäna för att få bidraget. Det införs också ett nytt tilläggsbidrag för inköp av bil.

Reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2017.

Socialutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motionsförslag om bland annat mobilitetsstöd, höjt grundavdrag och höjda åldersgränser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.