Europarådet

Utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2014

Beslut

Frågor om verksamheten i Europarådet (UU18)

Utrikesutskottet har behandlat ett antal motioner om Europarådets verksamhet utifrån tre teman:

  • Demokrati och frågor relaterade till demokratifrämjande arbete
  • Konventionsrelaterade frågor
  • Frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Motionerna är från de allmänna motionstiderna 2011, 2012 samt 2013. Utrikesutskottet har även behandlat regeringens skrivelse om verksamheten i Europarådets ministerkommitté för 2012 och första halvåret 2013 samt redogörelserna för 2012 och 2013 från riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling. Riksdagen lade skrivelsen och redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-06
Justering: 2014-05-27
Betänkande publicerat: 2014-05-30
Trycklov: 2014-05-30
Reservationer 2
Betänkande 2013/14:UU18

Alla beredningar i utskottet

2014-05-06, 2014-04-10, 2014-03-27

Frågor om verksamheten i Europarådet (UU18)

Utrikesutskottet har behandlat ett antal motioner om Europarådets verksamhet utifrån tre teman:

  • Demokrati och frågor relaterade till demokratifrämjande arbete
  • Konventionsrelaterade frågor
  • Frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Motionerna är från de allmänna motionstiderna 2011, 2012 samt 2013. Utrikesutskottet har även behandlat regeringens skrivelse om verksamheten i Europarådets ministerkommitté för 2012 och första halvåret 2013 samt redogörelserna för 2012 och 2013 från riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-11
4

Beslut

Beslut: 2014-06-11
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Demokrati och frågor relaterade till demokratifrämjande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 89 och 95,
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 90-92,
2013/14:U2 av Björn von Sydow m.fl. (S) yrkandena 1, 2 och 7,
2013/14:U3 av Julia Kronlid m.fl. (SD) och
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 103.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M98009
MP20005
FP19005
C19004
SD01604
V15004
KD18001
Totalt29116042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Konventionsrelaterade frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 93 och 94,
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 93 och 94,
2013/14:Ju203 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 11,
2013/14:U2 av Björn von Sydow m.fl. (S) yrkandena 3 och 4 samt
2013/14:U4 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M98009
MP20005
FP19005
C19004
SD16004
V01504
KD18001
Totalt29215042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 95 och 96 samt
2013/14:U2 av Björn von Sydow m.fl. (S) yrkandena 5 och 6.

4. Regeringens skrivelse 2012/13:184 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2012 och första halvåret av 2013

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2012/13:184 till handlingarna.

5. Redogörelse till riksdagen 2012/13:ER1 Från Sveriges delegation till Europarådets parlamentariska församling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2012/13:ER1 till handlingarna.

6. Redogörelse till riksdagen 2013/14:ER1 Från Sveriges delegation till Europarådets parlamentariska församling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2013/14:ER1 till handlingarna.

7. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 92,
2012/13:Ju240 av Jan Lindholm och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 5,
2013/14:U4 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1, 2, 4 och 5,
2013/14:U9 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 38.