Fordons- och vägtrafikfrågor

Trafikutskottets bet 2012/13:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2013

Beslut

Nej till motioner om fordon och vägtrafik (TU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om fordon och vägtrafik. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om främjande av en fossiloberoende fordonsflotta, dubbdäck, bilbesiktning, historiska fordon, vägskyltning och parkeringsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-05-14
Justering: 2013-05-21
Betänkande publicerat: 2013-05-23
Trycklov: 2013-05-23
Reservationer 12
bet 2012/13:TU17

Alla beredningar i utskottet

2013-05-14, 2013-04-18

Nej till motioner om fordon och vägtrafik (TU17)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om fordon och vägtrafik. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om främjande av en fossiloberoende fordonsflotta, dubbdäck, bilbesiktning, historiska fordon, vägskyltning och parkeringsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-30
4

Beslut

Beslut: 2013-06-05
11 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 juni 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Främjande av en fossiloberoende fordonsflotta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 3,
2012/13:T259 av Thomas Finnborg (M),
2012/13:T345 av Per Lodenius och Staffan Danielsson (båda C),
2012/13:T408 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 4,
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 32,
2012/13:T499 av Erik Almqvist (SD),
2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 7,
2012/13:MJ430 av Josef Fransson (SD) yrkande 4,
2012/13:N227 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 5,
2012/13:N311 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 4 och
2012/13:N405 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 14 och 15.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M100007
MP02005
FP18006
C16007
SD20000
V01603
KD13006
Totalt167131051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Miljözoner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T408 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 2 (MP, V)

3. Dubbdäck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 7,
2012/13:T306 av Bino Drummond och Rune Wikström (båda M),
2012/13:T352 av Lars Beckman och Ulf Berg (båda M),
2012/13:T353 av Lars Beckman (M),
2012/13:T360 av Nina Lundström (FP),
2012/13:T408 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 2 och
2012/13:T448 av Julia Kronlid och Tony Wiklander (båda SD).

Reservation 3 (MP, V)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M100007
MP02005
FP18006
C16007
SD00200
V01603
KD13006
Totalt242362051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Efterkonvertering och typgodkännande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:N405 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 3 och 11.

Reservation 5 (MP, V)

5. Fordonsbesiktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T314 av Isak From och Maria Stenberg (båda S) yrkandena 1 och 3.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M100007
MP02005
FP18006
C16007
SD20000
V01603
KD13006
Totalt167131051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Längd och vikt för lastbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T285 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S).

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (MP, V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109417
M100007
MP02005
FP18006
C16007
SD20000
V01603
KD13006
Totalt168369451

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Historiska fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T338 av Lars Gustafsson (KD) och
2012/13:T449 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson (båda SD) yrkande 3.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M100007
MP20005
FP18006
C16007
SD02000
V16003
KD13006
Totalt27820051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Parkeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T218 av Lars-Axel Nordell (KD),
2012/13:T284 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S) och
2012/13:T456 av Yilmaz Kerimo (S).

Reservation 10 (S, V)

9. Vägskyltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T228 av Ann-Kristine Johansson (S),
2012/13:T343 av Roger Tiefensee (C),
2012/13:T348 av Bengt-Anders Johansson (M),
2012/13:T500 av Cecilia Widegren (M) och
2012/13:MJ270 av Sten Bergheden (M) yrkande 3.

Reservation 11 (S, MP, V)

10. Några säkerhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T300 av Ola Johansson och Karin Nilsson (båda C),
2012/13:T350 av Lars Beckman (M),
2012/13:T374 av Eva Sonidsson och Peter Johnsson (båda S) och
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 19.

Reservation 12 (S)

11. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T208 av Lars-Arne Staxäng (M),
2012/13:T213 av Jan Ertsborn och Anita Brodén (båda FP),
2012/13:T226 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (båda S),
2012/13:T241 av Sven-Erik Bucht (S),
2012/13:T271 av Edip Noyan (M),
2012/13:T283 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2012/13:T316 av Jörgen Hellman och Christina Oskarsson (båda S),
2012/13:T399 av Anna Steele (FP),
2012/13:T476 av Lars Gustafsson (KD) och
2012/13:T501 av Cecilia Widegren (M).