Förstärkt insättningsgaranti

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2016

Beslut

Insättningsgarantin ska stärkas (FiU34)

Riksdagen beslutade om ändringar i reglerna om insättningsgaranti. Ändringarna innebär att svenska regler anpassas till EU-regler. Insättningsgaranti är att kunders insättningar i banker, kreditmarknadsföretag och i vissa värdepappersbolag skyddas vid konkurs. Garantin finansieras genom avgifter från de institut som omfattas av insättningsgarantisystemet.

Lagändringarna ska stärka konsumenternas skydd vid insättningar och innebär bland annat att utbetalningstiden vid ersättningsfall blir kortare och att informationen till insättarna blir bättre. Alla EU-länder ska också ha samma regler för finansieringen av insättningsgarantin.

Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-05-10
Justering: 2016-05-19
Trycklov: 2016-05-23
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:FiU34

Alla beredningar i utskottet

2016-05-10

Insättningsgarantin ska stärkas (FiU34)

Regeringen föreslår ändringar i reglerna om insättningsgaranti. Ändringarna innebär att svenska regler anpassas till EU-regler. Insättningsgaranti är att kunders insättningar i banker, kreditmarknadsföretag och i vissa värdepappersbolag skyddas vid konkurs. Garantin finansieras genom avgifter från de institut som omfattas av insättningsgarantisystemet.

Lagändringarna ska stärka konsumenternas skydd vid insättningar och innebär bland annat att utbetalningstiden vid ersättningsfall blir kortare och att informationen till insättarna blir bättre. Alla EU-länder ska också ha samma regler för finansieringen av insättningsgarantin.

Ändringarna ska börja gälla den 1 juli 2016. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-25
Debatt i kammaren: 2016-05-26
4

Beslut

Beslut: 2016-05-26
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:106 punkterna 1-5.

2. Avgiftsuttag och tilläggsbelopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
Därmed avslår riksdagen motion

2015/16:3376 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 76 0 0 8
SD 42 0 0 6
MP 23 0 0 2
C 16 0 0 6
V 0 17 0 4
L 17 0 0 2
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 284 17 0 48