Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Socialförsäkringsutskottets bet 2013/14:SfU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2014

Beslut

Flyktingar ska kunna få status som varaktigt bosatt (SfU9)

En person som i Sverige fått status som flykting eller alternativt skyddsbehövande ska kunna få ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Den som beviljas ställning som varaktigt bosatt får vissa rättigheter liknande de som en EU-medborgare har. Till exempel större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett annat EU-land.

Personer som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och som även har internationellt skydd i ett annat EU-land får endast utvisas till det EU-landet. Personer som har flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande i Sverige och som utvisas från ett annat EU-land där de har ställning som varaktigt bosatt ska tas emot av Sverige.

Ändringarna innebär att svenska regler anpassas till EU-regler.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-04
Justering: 2014-03-18
Betänkande publicerat: 2014-03-21
Trycklov: 2014-03-20
Reservationer 1
bet 2013/14:SfU9

Flyktingar ska kunna få status som varaktigt bosatt (SfU9)

Regeringen föreslår att en person som i Sverige fått status som flykting eller alternativt skyddsbehövande ska kunna få ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Den som beviljas ställning som varaktigt bosatt får vissa rättigheter liknande de som en EU-medborgare har. Till exempel större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett annat EU-land. Regeringen föreslår också att personer som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och som även har internationellt skydd i ett annat EU-land endast får utvisas till det EU-landet. Personer som har flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande i Sverige och som utvisas från ett annat EU-land där de har ställning som varaktigt bosatt ska tas emot av Sverige. Ändringarna innebär att svenska regler anpassas till EU-regler.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-27
4

Beslut

Beslut: 2014-04-02
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 april 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av ändringsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag i de delar det avser utlänningslagen (2005:716) och lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll och bifaller proposition 2013/14:83 punkterna 1 och 2.
Därmed avslår riksdagen motion
2013/14:Sf13 av David Lång (SD) yrkandena 1-6.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP18007
FP17007
C20003
SD01802
V17002
KD17002
Totalt28118050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:83 punkt 3.