Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2016

Sammanfattning av ärendet

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 48 anmälningar från riksdagsledamöterna.

KU:s granskning av regeringen är klar

Efter debatten i kammaren lade riksdagen KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet anmäler enligt 13 kap. 2 § regeringsformen resultatet av granskningen för riksdagen.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-12-17, 2016-01-12, 2016-01-14, 2016-01-21, 2016-01-26, 2016-01-28, 2016-02-02, 2016-02-04, 2016-02-09, 2016-02-11, 2016-02-23, 2016-02-25, 2016-03-01, 2016-03-03, 2016-03-08, 2016-03-15, 2016-03-17, 2016-03-22, 2016-04-05, 2016-04-07, 2016-04-12, 2016-04-14, 2016-04-18, 2016-04-19, 2016-04-21, 2016-04-26, 2016-04-28, 2016-04-29, 2016-05-09, 2016-05-10, 2016-05-12, 2016-05-17, 2016-05-19, 2016-05-24, 2016-05-26

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 48 anmälningar från riksdagsledamöterna.

KU:s granskning av regeringen är klar

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.