Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU20

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum:

Sammanfattning av ärendet

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 33 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen, statsråds tjänsteutövning och Transportstyrelsens outsourcing.

Efter debatten i kammaren lade riksdagen KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

KU:s granskning av regeringen är klar 

Utskottets förslag till beslut: Utskottet anmäler för riksdagen resultatet av granskningen enligt 13 kap. 2 § regeringsformen.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2017-09-14, 2017-09-21, 2017-10-19, 2017-10-26, 2017-11-21, 2017-11-23, 2017-12-19, 2018-01-16, 2018-01-18, 2018-01-23, 2018-01-25, 2018-01-30, 2018-02-01, 2018-02-06, 2018-02-08, 2018-02-13, 2018-02-15, 2018-02-27, 2018-03-01, 2018-03-06, 2018-03-08, 2018-03-12, 2018-03-13, 2018-03-15, 2018-03-20, 2018-03-22, 2018-03-27, 2018-03-28, 2018-04-10, 2018-04-12, 2018-04-17, 2018-04-19, 2018-04-23, 2018-04-24, 2018-04-26, 2018-04-27, 2018-05-03, 2018-05-14, 2018-05-15, 2018-05-17, 2018-05-22, 2018-05-24, 2018-05-29, 2018-05-31

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 33 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen, statsråds tjänsteutövning och Transportstyrelsens outsourcing.

Granskningen kommer nu att debatteras i kammaren. Därefter föreslår utskottet att riksdagen lägger KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

KU:s granskning av regeringen är klar