Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2012

Beslut

Riksdagen vill ha bättre studie- och yrkesvägledning i gymnasiet (UbU15)

Studie- och yrkesvägledning är viktigt för att undvika felaktiga val som kan leda till onödiga kostnader för individen och samhället. Riksdagen vill därför i ett tillkännagivande att regeringen förbättrar studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan.

Studie- och yrkesvägledning är av stor betydelse för att underlätta den enskildes studie- och yrkesval. En väl fungerande studie- och yrkesvägledning kan bidra till att fler elever väljer en utbildning som motsvarar deras förväntningar och behov. Det också kan bidra till att förbättra genomströmningen i gymnasieskolan. Riksdagen anser också att det är viktigt att förbättra kontakterna mellan utbildning och arbetsliv inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram.

Riksdagen sa vidare nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om gymnasieskolan.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör vidta de åtgärder som behövs för att förbättra studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan. Därmed bifaller riksdagen motion 2011/12:Ub458 yrkande 14. Övriga motioner avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Utbildningsutskottet vill ha bättre studie- och yrkesvägledning i gymnasiet (UbU15)

Studie- och yrkesvägledning är viktigt för att undvika felaktiga val som kan leda till onödiga kostnader för individen och samhället. Utbildningsutskottet vill därför att regeringen förbättrar studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan.

Studie- och yrkesvägledning är av stor betydelse för att underlätta den enskildes studie- och yrkesval. En väl fungerande studie- och yrkesvägledning kan bidra till att fler elever väljer en utbildning som motsvarar deras förväntningar och behov. Det också kan bidra till att förbättra genomströmningen i gymnasieskolan. Utskottet anser också att det är viktigt att förbättra kontakterna mellan utbildning och arbetsliv inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om gymnasieskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.