Handelspolitik

Näringsutskottets bet 2017/18:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2018

Beslut

Främjandet av livsmedelsexport borde riktas mer mot små och medelstora företag (NU11)

Majoriteten av livsmedelsexporten från Sverige kommer från ett fåtal större företag och det är endast tio procent av alla svenska livsmedelsföretag som exporterar. Regeringen genomför just nu flera satsningar för att främja den svenska livsmedelsexporten. Det ser riksdagen positivt på, men betonar samtidigt vikten av att det finns en regional spridning i åtgärderna. Även små och medelstora företag på landsbygden som inte exporterar i dag borde nås av den här typen av satsningar.

Därför riktar riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om vikten av att exportprogrammen och andra åtgärder når små och medelstora livsmedelsföretag i hela landet.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om handelspolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkande om främjande av livsmedelsexport. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-08
Justering: 2018-03-15
Trycklov: 2018-03-19
Reservationer 19
bet 2017/18:NU11

Främjandet av livsmedelsexport borde riktas mer mot små och medelstora företag (NU11)

Majoriteten av livsmedelsexporten från Sverige kommer från ett fåtal större företag och det är endast tio procent av alla svenska livsmedelsföretag som exporterar. Regeringen genomför just nu flera satsningar för att främja den svenska livsmedelsexporten. Det ser näringsutskottet positivt på, men betonar samtidigt vikten av att det finns en regional spridning i åtgärderna. Även små och medelstora företag på landsbygden som inte exporterar i dag borde nås av den här typen av satsningar.

Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om vikten av att exportprogrammen och andra åtgärder når små och medelstora livsmedelsföretag i hela landet.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om handelspolitik. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-21
Debatt i kammaren: 2018-03-22
4

Beslut

Beslut: 2018-03-22
10 förslagspunkter, 3 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Främjande av internationell handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3 av Caroline Szyber (KD),

2017/18:932 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 2 och 5-9,

2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1, 2, 5-8 och 10,

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11,

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 31 och 34,

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 5,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 23,

2017/18:3404 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3410 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1, 2, 6-8 och 11,

2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1 och 13,

2017/18:3519 av Josef Fransson (SD) yrkande 3,

2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 5 och 6.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

2. Handel med sälprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 3 (M, SD)

3. Övrigt om internationell handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:103 av Edward Riedl (M),

2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L) yrkande 2,

2017/18:490 av Jeff Ahl (SD) yrkande 4,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15,

2017/18:1277 av Pål Jonson (M),

2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9 och

2017/18:3519 av Josef Fransson (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 0 0 64 19
SD 34 0 0 11
MP 18 0 0 7
C 15 0 0 7
V 0 18 0 3
L 0 0 15 4
KD 14 0 0 2
- 4 0 0 1
Totalt 177 18 79 75


4. Främjande av EU:s inre marknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10,

2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2 och

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 0 0 64 19
SD 34 0 0 11
MP 18 0 0 7
C 0 14 1 7
V 18 0 0 3
L 0 0 15 4
KD 14 0 0 2
- 4 0 0 1
Totalt 180 14 80 75


5. Exportförbud för snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:902 av Johan Nissinen m.fl. (SD),

2017/18:3258 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) och

2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 31.

Reservation 10 (M, SD)

6. Övrigt om handel på den inre marknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD),

2017/18:725 av Anna Wallentheim (S),

2017/18:903 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3520 av Mikael Jansson (SD) och

2017/18:3744 av Sofia Damm (KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 64 0 0 19
SD 0 34 0 11
MP 18 0 0 7
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 1
Totalt 236 38 0 75


7. Vissa övergripande frågor om handels- och investeringsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:930 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2017/18:932 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:1600 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 3, 4 och 9,

2017/18:3301 av Jamal El-Haj (S),

2017/18:3410 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 3-5, 9, 10, 12, 13 och 15,

2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 3, 4 i denna del, 6-8 och 11,

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 30,

2017/18:3777 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 6 och

2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 6.

Reservation 12 (M, C, L, KD)
Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 0 64 0 19
SD 0 0 34 11
MP 18 0 0 7
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 1 0 3 1
Totalt 129 108 37 75


8. Främjande av livsmedelsexport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om främjande av livsmedelsexport och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3410 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 16.

Reservation 14 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 91 0 21
M 64 0 0 19
SD 34 0 0 11
MP 0 18 0 7
C 15 0 0 7
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 4 0 0 1
Totalt 147 127 0 75


9. Övrigt om handels- och investeringsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 7,

2017/18:530 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 6,

2017/18:555 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 23, 25 och 27,

2017/18:1059 av Patrik Björck m.fl. (S),

2017/18:1140 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 9,

2017/18:3327 av Edward Riedl (M),

2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 30,

2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 4 i denna del och 5,

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 19 och

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (V)
Reservation 17 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 0 0 64 19
SD 34 0 0 11
MP 18 0 0 7
C 15 0 0 7
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 0 14 0 2
- 4 0 0 1
Totalt 178 14 82 75


10. Hållbart företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:534 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 8,

2017/18:1029 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 4,

2017/18:2302 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2711 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S) yrkande 1,

2017/18:3330 av Amineh Kakabaveh (V) yrkandena 14 och 15 samt

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 0 64 0 19
SD 34 0 0 11
MP 18 0 0 7
C 15 0 0 7
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 4 0 0 1
Totalt 192 64 18 75