Hushållningen med mark- och vattenområden

Civilutskottets bet 2013/14:CU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om hushållningen med mark- och vattenområden (CU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om hushållningen med mark- och vattenområden. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om hushållningen med mark- och vattenområden, insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag, vattenverksamheter, stranderosion och allmänna vattentjänster.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-02-06
Justering: 2014-03-06
Betänkande publicerat: 2014-03-11
Trycklov: 2014-03-11
Reservationer 7
bet 2013/14:CU17

Alla beredningar i utskottet

2014-02-06, 2014-02-04

Nej till motioner om hushållningen med mark- och vattenområden (CU17)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om hushållningen med mark- och vattenområden. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om hushållningen med mark- och vattenområden, insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag, vattenverksamheter, stranderosion och allmänna vattentjänster.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-19
4

Beslut

Beslut: 2014-03-19
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hushållningen med mark- och vattenområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C235 av Björn von Sydow (S),
2013/14:C261 av Kew Nordqvist m.fl. (MP),
2013/14:C268 av Irene Oskarsson (KD),
2013/14:C296 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,
2013/14:C298 av Kew Nordqvist m.fl. (MP),
2013/14:C334 av Josef Fransson m.fl. (SD),
2013/14:C399 av Håkan Bergman m.fl. (S),
2013/14:C458 av Olle Thorell m.fl. (S) och
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 41.

Reservation 1 (S, V)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009517
M960110
MP02104
FP18006
C18005
SD00173
V00163
KD17002
Totalt1492112950

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C311 av Suzanne Svensson m.fl. (S),
2013/14:C414 av Emil Källström (C),
2013/14:C433 av Rune Wikström (M) och
2013/14:MJ424 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 4 (MP, V)

3. Vattenverksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C225 av Jan Lindholm (MP) och
2013/14:C314 av Hans Hoff (S).

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP02104
FP18006
C18005
SD17003
V01603
KD17002
Totalt167133049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Stranderosion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C300 av Anders Hansson m.fl. (M) yrkandena 1-3 och
2013/14:C438 av Carina Herrstedt och Markus Wiechel (båda SD) yrkandena 1-3.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP21004
FP18006
C18005
SD01703
V16003
KD17002
Totalt28317049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Allmänna vattentjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö205 och 2013/14:C248 yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (S, MP, V)