Indelning i utgiftsområden

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2017

Beslut

Fördelningen av ändamål och verksamheter inom utgiftsområden ändras (KU26)

Regeringen föreslår i den ekonomiska vårpropositionen flera ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden.

Ändringarna rör bland annat polisens uppgifter på djurområdet, statsbidrag för mottagande av skyddsbehövande, klagomålshantering inom Inspektionen för vård och omsorg och etableringsuppdraget.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-14. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-05-30
Trycklov: 2017-05-31
Reservationer 1
Betänkande 2016/17:KU26

Alla beredningar i utskottet

2017-05-18, 2017-05-09, 2017-04-20

Fördelningen av ändamål och verksamheter inom utgiftsområden ändras (KU26)

Regeringen föreslår i den ekonomiska vårpropositionen flera ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden.

Ändringarna rör bland annat polisens uppgifter på djurområdet, statsbidrag för mottagande av skyddsbehövande, klagomålshantering inom Inspektionen för vård och omsorg och etableringsuppdraget.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-02
Debatt i kammaren: 2017-06-07
4

Beslut

Beslut: 2017-06-07
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller etableringsuppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering respektive utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (avsnitt 11 i propositionen). 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:100 punkt 9.

Reservation 1 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 1 0 14
M 72 0 0 11
SD 0 37 0 10
MP 17 0 0 8
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
L 12 0 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 1
Totalt 252 40 0 57


2. Övriga ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter för utgiftsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till
 a) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 11 i propositionen),
 b) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 11 i propositionen),
 c) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 4 Rättsväsendet respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 11 i propositionen),
 d) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 11 i propositionen),    
 e) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 8 Migration respektive utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (avsnitt 11 i propositionen),
 f) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 11 i propositionen),
 g) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde  25 Allmänna bidrag till kommuner (avsnitt 11 i propositionen), 
 h)  ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv respektive utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (avsnitt 11 i propositionen), 
 i) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning respektive utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (avsnitt 11 i propositionen), 
 j) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 22 Kommunikation respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 11 i propositionen), 
 k) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 22 Kommunikation respektive utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 11 i propositionen),
 l)  ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 22 Kommunikation respektive utgiftsområde 24 Näringsliv (avsnitt 11 i propositionen).    
       
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:100 punkterna 2-8 och 10-14.

3. Motion som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1719 av Said Abdu (L).