Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsutskottets bet 2015/16:FöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2016

Beslut

Integritetsskyddet vid signalspaning fungerar som tänkt (FöU5)

Riksdagen har behandlat den årliga skrivelsen från regeringen om skyddet för personlig integritet vid signalspaning inom försvarsunderrättelseverksamhet. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) är den myndighet som kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och förordningar. Under 2014 genomförde Siun 28 granskningar, vilket är lika många som året före. Samma år genomförde Siun 12 kontroller på begäran från privatpersoner. Resultaten av 2014 års kontrollverksamhet har inte lett till att Siun framfört några synpunkter till regeringen.

Regeringen anser att systemet för att skydda den personliga integriteten vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet fungerar som det är tänkt. Riksdagen höll med och lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-09
Justering: 2016-02-23
Trycklov: 2016-02-26
Reservationer 3
bet 2015/16:FöU5

Alla beredningar i utskottet

2016-02-09, 2016-02-04, 2016-01-26

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-02
Debatt i kammaren: 2016-03-03
4

Beslut

Beslut: 2016-03-09
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 mars 2016

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:70 till handlingarna.

2. Signalspaningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 78 och

2015/16:3302 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 36 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 22 0 0 0
V 0 20 0 1
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 292 20 0 37


3. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 79 och

2015/16:3298 av Mikael Jansson m.fl. (SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 0 36 0 12
MP 21 0 0 4
C 22 0 0 0
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 276 36 0 37


4. Samarbetsavtal med USA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3302 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 36 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 22 0 0 0
V 0 20 0 1
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 292 20 0 37


5. Samordning av underrättelsefunktionerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 4.