Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets bet 2015/16:TU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 2016

Beslut

Nej till motioner om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU16)

Riksdagen säger nej till ett antal motioner om bland annat järnvägspolitik, kollektivtrafik, tillgänglighet i kollektivtrafiken och Gotlandstrafiken. Det pågår redan utredningar och arbeten inom många av de områden som motionerna handlar om.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-05-10
Justering: 2016-05-17
Trycklov: 2016-05-20
Reservationer 16
bet 2015/16:TU16

Alla beredningar i utskottet

2016-05-10, 2016-04-19

Nej till motioner om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU16)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om bland annat järnvägspolitik, kollektivtrafik, tillgänglighet i kollektivtrafiken och Gotlandstrafiken. Det pågår redan utredningar och arbeten inom många av de områden som motionerna handlar om.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-25
Debatt i kammaren: 2016-05-26
4

Beslut

Beslut: 2016-06-08
19 förslagspunkter, 15 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 juni 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Järnvägsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:287 av Bengt Eliasson (FP),

2015/16:408 av Åsa Coenraads (M) och

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 74 0 10
SD 37 0 0 11
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 179 125 0 45


2. Samhällsuppdrag för SJ AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:581 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S) och

2015/16:2217 av Niclas Malmberg och Stina Bergström (båda MP) yrkande 1.

Reservation 2 (V)
Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 37 0 0 11
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 287 18 0 44


3. Drift och underhåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1521 av Börje Vestlund m.fl. (S),

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 18 och 19.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

4. Kapacitetstilldelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:297 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2.

5. Vissa säkerhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1386 av Fredrik Olovsson m.fl. (S),

2015/16:1776 av Per Klarberg (SD),

2015/16:1796 av Per Klarberg (SD) och

2015/16:1808 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 73 0 0 11
SD 0 37 0 11
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 267 37 0 45


6. Längre och tyngre godståg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 5,

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 12 och

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

7. Gränsöverskridande järnvägstrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1858 av Per Klarberg (SD),

2015/16:1859 av Per Klarberg (SD) och

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 3 och 4.

Reservation 7 (M, C, L, KD)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 0 73 11
SD 0 37 0 11
MP 25 0 0 0
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 0 0 17 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 143 37 124 45


8. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:303 av Lars Eriksson (S),

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 29 och

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 9.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

9. Resenärsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:493 av Lotta Finstorp (M),

2015/16:3025 av Helena Lindahl och Per Lodenius (båda C) och

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 30.

Reservation 10 (M)

10. Upprivning av kollektivtrafiklagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:756 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 11 (V)

11. Utvärdering av kollektivtrafiklagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 11.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

12. Ökad kollektivtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:756 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2-4 och

2015/16:1139 av Rasmus Ling m.fl. (MP).

Reservation 13 (V)

13. Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:151 av Edward Riedl (M),

2015/16:756 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,

2015/16:1438 av Börje Vestlund (S),

2015/16:1904 av Saila Quicklund (M),

2015/16:1969 av Per Lodenius och Eskil Erlandsson (båda C),

2015/16:2377 av Solveig Zander (C),

2015/16:3068 av Mikael Jansson (SD) och

2015/16:3109 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

Reservation 14 (V)

14. Kollektivtrafikens biljettsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:250 av Bengt Eliasson och Robert Hannah (båda FP),

2015/16:756 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5 och

2015/16:2340 av Pyry Niemi och Sanne Eriksson (båda S) yrkande 2.

15. Underlättande av kombinerade resor med cykel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 4 och

2015/16:756 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 15 (V)

16. Kollektivtrafik på vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:756 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

17. Prissättning på Öresundsbron

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1157 av Patrick Reslow (M).

18. Gotlandstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:322 av Hanna Westerén (S).

Reservation 16 (V)

19. Kollektivtrafik till Bromma flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1696 av Edward Riedl (M).