Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Konstitutionsutskottets bet 2016/17:KU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2017

Beslut

Rapport om JO:s verksamhet (KU11)

Justitieombudsmännen, JO, granskar om myndigheter och enskilda tjänstemän följer lagar och andra författningar. JO har lämnat sin årliga redogörelse för verksamheten till riksdagen. Den gäller verksamhetsåret 1 juli 2015 - 30 juni 2016. Under perioden registrerades 8040 nya ärenden, vilket innebär en ökning med nästan tolv procent jämfört med året innan. Det är framför allt klagomålsärenden som har ökat.

JO har uppmärksammat brister och oklarheter i både lagar och myndigheters regler och rutiner inom olika rättsliga områden. Riksdagen har granskat redogörelsen och lade JO:s redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 1 motion
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-01-12
Justering: 2017-01-17
Trycklov: 2017-01-18
Reservationer 1
bet 2016/17:KU11

Alla beredningar i utskottet

2017-01-12, 2016-12-15, 2016-12-13, 2016-12-01

Rapport om JO:s verksamhet (KU11)

Justitieombudsmännen, JO, granskar om myndigheter och enskilda tjänstemän följer lagar och andra författningar. JO har lämnat sin årliga redogörelse för verksamheten till riksdagen. Den gäller verksamhetsåret 1 juli 2015 - 30 juni 2016. Under perioden registrerades 8040 nya ärenden, vilket innebär en ökning med nästan tolv procent jämfört med året innan. Det är framför allt klagomålsärenden som har ökat.

JO har uppmärksammat brister och oklarheter i både lagar och myndigheters regler och rutiner inom olika rättsliga områden. Konstitutionsutskottet har granskat redogörelsen och föreslår att riksdagen lägger JO:s redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-01-24
Debatt i kammaren: 2017-01-25
4

Beslut

Beslut: 2017-01-25
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 januari 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2016/17:JO1 till handlingarna.

2. Översyn av vissa frågor som rör Riksdagens ombudsmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 14
SD 0 34 0 14
MP 22 0 0 3
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 16 0 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 254 34 0 61