Kommunala frågor

Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om kommunala frågor (FiU26)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om kommunala frågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter, avknoppning av kommunal verksamhet och tillsynsavgifter. Motionerna tar också upp kommunalt finanssamarbete, tidiga insatser och sociala investeringar samt välfärdens framtida finansiering.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om kommunala frågor (FiU26)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om kommunala frågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter, avknoppning av kommunal verksamhet och tillsynsavgifter. Motionerna tar också upp kommunalt finanssamarbete, tidiga insatser och sociala investeringar samt välfärdens framtida finansiering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.