Kommunala frågor

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2017

Beslut

Riksdagen vill se en större mångfald av aktörer inom välfärden (FiU26)

Riksdagen uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att snarast återkomma med förslag på hur man tänker arbeta för att öka mångfalden inom välfärdssektorn.

I mars 2016 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen och efterfrågade hårdare arbete för att utveckla valfriheten inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Riksdagen noterar nu att regeringen ännu inte återkommit i den här frågan.

Därför vill riksdagen återigen framhålla vikten av en mångfald av aktörer inom välfärdssektorn och uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med förslag om detta.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-02
Justering: 2017-02-16
Trycklov: 2017-02-17
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:FiU26

Finansutskottet vill se en större mångfald av aktörer inom välfärden (FiU26)

Finansutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att snarast återkomma med förslag på hur man tänker arbeta för att öka mångfalden inom välfärdssektorn.

I mars 2016 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen och efterfrågade hårdare arbete för att utveckla valfriheten inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Finansutskottet noterar nu att regeringen ännu inte återkommit till riksdagen i den här frågan.

Därför vill utskottet återigen framhålla vikten av en mångfald av aktörer inom välfärdssektorn och uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med förslag om detta.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-22
Debatt i kammaren: 2017-02-23
4

Beslut

Beslut: 2017-03-01
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Offentliga arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:104 av Rasmus Ling (MP).

2. Aktörer inom välfärdens verksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att snarast återkomma med förslag på hur man tänker arbeta för att öka mångfalden inom välfärdssektorn.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5,

bifaller delvis motion

2016/17:2970 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 13 och

avslår motionerna

2016/17:887 av Thomas Strand m.fl. (S),

2016/17:1206 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M),

2016/17:1357 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M),

2016/17:1417 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:1963 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3101 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2016/17:3361 av Larry Söder (KD) och

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 105 0 8
M 75 0 0 9
SD 40 0 0 7
MP 3 20 0 2
C 20 0 0 2
V 0 17 0 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 171 142 0 36


3. Kommunala tillsynsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:974 av Jan R Andersson (M),

2016/17:1569 av Jan Ericson (M),

2016/17:1581 av Jan Ericson (M) och

2016/17:2050 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M).

4. Produktivitet och effektivitet i den gemensamt finansierade välfärden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1575 av Jörgen Andersson (M).

5. Avknoppning av offentligt ägd verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1822 av Fredrik Schulte m.fl. (M) yrkande 3.

6. Det kommunala skatteutjämningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2652 av Isabella Hökmark (M) och

2016/17:2989 av Peter Helander och Fredrik Christensson (båda C).

7. Kommunala bolag och deras konkurrenssituation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2909 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 0 40 0 7
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 1 0 1
Totalt 272 41 0 36