Kontroll av färdskrivare

Trafikutskottets bet 2010/11:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2011

Beslut

Kontroll av färdskrivare (TU15)

Tjänstemän vid Transportstyrelsen som har ett särskilt förordnande ska ha rätt att kontrollera ett fordons färdskrivare. En färdskrivare är en anordning som bland annat redovisar en förares körtid, raster och viloperioder. Färdskrivare ska i princip användas i samtliga tunga lastbilar och bussar som används i yrkestrafiken. Dessa fordon ska ha en totalvikt som överstiger 3,5 ton eller användas för transport av mer än nio personer inklusive föraren. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2010/11:62 och avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-10
Justering: 2011-03-29
Betänkande publicerat: 2011-04-04
Trycklov: 2011-04-04
Reservationer 1
bet 2010/11:TU15

Kontroll av färdskrivare (TU15)

Tjänstemän vid Transportstyrelsen som har ett särskilt förordnande ska ha rätt att kontrollera ett fordons färdskrivare, föreslår regeringen. En färdskrivare är en anordning som bland annat redovisar en förares körtid, raster och viloperioder. Färdskrivare ska i princip användas i samtliga tunga lastbilar och bussar som används i yrkestrafiken. Dessa fordon ska ha en totalvikt som överstiger 3,5 ton eller användas för transport av mer än nio personer inklusive föraren.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna föreslår börja gälla den 1 maj.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-13
4

Beslut

Beslut: 2011-04-13
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 april 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förslag till lag om ändring i fordonslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574) med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 maj 2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:62.

2. Sanktionsordningen för kör- och vilotidsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T12 av Margareta Sandstedt (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M910016
MP21004
FP20004
C19004
SD02000
V14104
KD17002
Totalt27421054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag