Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2012

Beslut

Nej till olika motioner om kulturarv (KrU9)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 om kulturarvsfrågor. Orsaken är att det pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om rapportering av fornfynd, användning av metallsökare vid arkeologiska utgrävningar, åtgärder för att bekämpa kulturarvsbrott och bidrag för vård och skötsel av kulturbyggnader. Andra motioner handlar om Stockholms skärgård och flyttningen av Kiruna stad, Mälsåkers slott och radiobunkern i Boden och fri entré på regionala museer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-27
Justering: 2012-04-17
Betänkande publicerat: 2012-04-23
Trycklov: 2012-04-23
Reservationer 11
Betänkande 2011/12:KrU9

Nej till motioner om kulturarv (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 om kulturarvsfrågor. Orsaken är att det pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om rapportering av fornfynd, användning av metallsökare vid arkeologiska utgrävningar, åtgärder för att bekämpa kulturarvsbrott och bidrag för vård och skötsel av kulturbyggnader. Andra motioner handlar om Stockholms skärgård och flyttningen av Kiruna stad, Mälsåkers slott och radiobunkern i Boden och fri entré på regionala museer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-10
4

Beslut

Beslut: 2012-05-23
24 förslagspunkter, 19 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rapportering av fornfynd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr207.

Reservation 1 (S, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M102005
MP24001
FP20004
C18005
SD11800
V01801
KD17002
-0001
Totalt182135032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Metallsökare vid arkeologiska utgrävningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr240.

3. Kulturarvsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr326.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M102005
MP24001
FP20004
C18005
SD01900
V18001
KD17002
-0001
Totalt29819032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Bidrag för vård och skötsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr242 yrkande 1.

5. Mälsåkers slott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr282.

6. Folkrörelsebyggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr235.

7. Radiobunkern i Boden och Bodens fästning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr304 och 2011/12:Kr316.

8. Stockholms skärgård som världsarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr299.

9. Flyttning av Kiruna stad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr293.

10. Ålagillet som immateriellt världsarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr327.

11. Databasen Sofie

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr248.

12. Nationalmuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr297 yrkande 11.

Reservation 3 (S, V)

13. En filial till Moderna museet i Umeå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr247 av Helén Pettersson i Umeå (S).

14. Nobelmuseet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr296 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:Kr297 yrkande 12.

Reservation 4 (S, V)

15. Fri entré på regionala museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr297 yrkande 7.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M102005
MP12301
FP20004
C18005
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt177140032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Kulturmiljöer till minne av kända svenskar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr263 och 2011/12:Kr297 yrkande 21.

Reservation 6 (S, V)

17. Resursenhet för genus- och klassperspektiv i kulturarvsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr307 yrkande 20.

Reservation 7 (V)

18. Svenskt fartygsvärn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr324.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M102005
MP24001
FP20004
C18005
SD01900
V18001
KD17002
-0001
Totalt29819032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr331 yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (V)

20. Vårdande av kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub242 yrkande 2.

21. Forum för levande historia m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr238, 2011/12:Kr269 yrkandena 1-4, 2011/12:Kr281, 2011/12:Kr289, 2011/12:Kr309 och 2011/12:Kr323.

22. Regalskeppet Kronan och amiralskeppet Mars

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr208.

Reservation 10 (SD)

23. Statligt stöd till vissa museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr230, 2011/12:Kr246, 2011/12:Kr314 och 2011/12:Kr318.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M102005
MP23002
FP20004
C18005
SD01900
V17002
KD17002
-0001
Totalt29619034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Tidigare behandlade förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr217, 2011/12:Kr224 yrkande 2, 2011/12:Kr227, 2011/12:Kr228, 2011/12:Kr243, 2011/12:Kr264 yrkandena 1 och 2, 2011/12:Kr283, 2011/12:Kr284, 2011/12:Kr294, 2011/12:Kr310 och 2011/12:Kr328.