Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets bet 2015/16:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2016

Beslut

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU9)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015/16. Motionerna handlar om museer och kunskapsuppbyggnad, kulturmiljö och immateriellt kulturarv.

Anledningen till riksdagen sa nej är bland annat att arbete redan pågår inom området samt att liknande frågor nyligen behandlats av riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-23
Justering: 2016-03-15
Trycklov: 2016-03-18
Reservationer 12
bet 2015/16:KrU9

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015/16. Motionerna handlar om museer och kunskapsuppbyggnad, kulturmiljö och immateriellt kulturarv.

Anledningen till att kulturutskottet vill att riksdagen säger nej är bland annat att arbete redan pågår inom området samt att liknande frågor nyligen behandlats av riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-22
Debatt i kammaren: 2016-03-23
4

Beslut

Beslut: 2016-04-06
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statligt stöd till vissa museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:117 av Edward Riedl (M),

2015/16:524 av Robert Hannah och Christina Örnebjär (båda FP) yrkandena 1-3,

2015/16:1217 av Mathias Sundin (FP),

2015/16:1221 av Katarina Brännström (M),

2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 17 och

2015/16:3162 av Maria Weimer (FP).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 0 0 38 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 253 17 38 41


2. Uppåkra arkeologiska centrum och Historiska museet vid Lunds universitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:143 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) och

2015/16:238 av Anders Hansson (M).

3. Kännedom om brott mot mänskligheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:101 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) och

2015/16:1271 av Robert Halef (KD) yrkande 2.

Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

4. Proveniens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1184 av Cecilia Magnusson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (M, L)

5. Helhetssyn på kulturlandskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 24 och

2015/16:2137 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 181 127 0 41


6. Arkeologiska undersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:183 av Betty Malmberg (M),

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 5 och

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

7. Statligt stöd till kulturarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:341 av Pia Nilsson (S) och

2015/16:631 av Olle Thorell (S).

8. Svenskt kulturarvsår

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1842 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 74 0 0 10
SD 0 38 0 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 14 1 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 268 39 0 42


9. Mälsåkers slott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1531 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S).

Reservation 9 (SD)

10. Det rullande kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:482 av Sten Bergheden m.fl. (M) och

2015/16:2208 av Isak From och Leif Jakobsson (båda S).

11. Kyrkor som tas ur bruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3097 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 0 38 0 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 270 38 0 41


12. Tryggande av det immateriella kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:660 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) och

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 11 (KD)
Reservation 12 (SD)

13. Tidigare behandlade förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1168 av Cecilia Magnusson (M),

2015/16:1247 av Elisabeth Svantesson (M),

2015/16:1510 av Hans Ekström och Caroline Helmersson Olsson (båda S),

2015/16:1838 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2015/16:1839 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2015/16:1850 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2015/16:1853 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2015/16:2014 av Mattias Bäckström Johansson (SD),

2015/16:2312 av Lars-Axel Nordell (KD),

2015/16:2384 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),

2015/16:2523 av Petter Löberg m.fl. (S) och

2015/16:2792 av Adam Marttinen (SD) yrkandena 1 och 2.