Luftfartsfrågor

Trafikutskottets bet 2012/13:TU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2013

Beslut

Riksdagen vill att Luftfartsverket ska sköta lokal flygledning på ett antal flygplatser (TU18)

Det är viktigt att Sverige fortsätter att vara ett av de bästa länderna i världen när det gäller flygsäkerhet. Det menar riksdagen och vill att Luftfartsverket även i fortsättningen ska utöva den lokala flygledningen på Swedavias flygplatser, de militära flygplatserna och flygplatser som Försvarsmakten har ett stort behov av samt flygplatser inom samfällda terminalområden. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Civil flygtrafikledning och militär flygtrafikledning är i dag är samordnade i Sverige. Riksdagen anser inte att denna fråga är tillräckligt utredd och påpekar att det är synnerligen viktigt att Försvarsmaktens behov kan säkras i alla beredskapslägen. Riksdagen pekar också på att det inom samfällda terminalområden som omfattar mer än en flygplats finns särskilda risker med överlämningar mellan olika leverantörer av flygtrafiktjänster.

Marknaden för lokala flygtrafikledningstjänster är numera avreglerad. Flygledning är en avancerad verksamhet med betydande stordriftsfördelar vilket skapar inträdesbarriärer för nya aktörer. Man kan därför enligt riksdagen inte tala om en marknad med verkligt fungerande konkurrens.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 om luftfartsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivade om att den lokala flygtrafikledningstjänsten på Swedavias flygplatser, de militära flygplatserna och flygplatser som Försvarsmakten har ett stort behov av samt flygplatser inom samfällda terminalområden även fortsättningsvis enbart ska utövas av Luftfartsverket. Bifall på motion T477, yrk 49 och delvis bifall på motion T505, yrk 15. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-05-02
Justering: 2013-05-23
Betänkande publicerat: 2013-05-24
Trycklov: 2013-05-24
Reservationer 5
bet 2012/13:TU18

Alla beredningar i utskottet

2013-05-02, 2013-04-18

Trafikutskottet vill att Luftfartsverket ska sköta lokal flygledning (TU18)

Det är viktigt att Sverige fortsätter att vara ett av de bästa länderna i världen när det gäller flygsäkerhet. Det menar trafikutskottet och vill att Luftfartsverket även i fortsättningen ska utöva den lokala flygledningen på Swedavias flygplatser, de militära flygplatserna och flygplatser som Försvarsmakten har ett stort behov av samt flygplatser inom samfällda terminalområden. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Civil flygtrafikledning och militär flygtrafikledning är i dag är samordnade i Sverige. Utskottet anser inte att denna fråga är tillräckligt utredd och påpekar att det är synnerligen viktigt att Försvarsmaktens behov kan säkras i alla beredskapslägen. Utskottet pekar också på att det inom samfällda terminalområden som omfattar mer än en flygplats finns särskilda risker med överlämningar mellan olika leverantörer av flygtrafiktjänster.

Marknaden för lokala flygtrafikledningstjänster är numera avreglerad. Flygledning är en avancerad verksamhet med betydande stordriftsfördelar vilket skapar inträdesbarriärer för nya aktörer. Man kan därför enligt utskottet inte tala om en marknad med verkligt fungerande konkurrens.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 om luftfartsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-30
4

Beslut

Beslut: 2013-06-05
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Flygplatsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So352 av Isak From m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:T369 av Margareta Cederfelt (M),
2012/13:T421 av Kurt Kvarnström m.fl. (S) och
2012/13:T425 av Staffan Anger (M).

2. Miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T322 av Jan Lindholm (MP),
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 50,
2012/13:T490 av Edward Riedl (M) och
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 38 i denna del.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M100007
MP02005
FP18006
C16007
SD19001
V01603
KD13006
Totalt166131052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Inrikesflyget i framtiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 2 (MP, V)

4. Avveckling av flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk212 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 3,
2012/13:T482 av Börje Vestlund (S) och
2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkandena 11 och 12.

Reservation 3 (MP, V)

5. Flygtrafikledningstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger regeringen tillkänna som sin mening vad utskottet anför om att den lokala flygtrafikledningstjänsten på Swedavias flygplatser, de militära flygplatserna och flygplatser som Försvarsmakten har ett stort behov av samt flygplatser inom samfällda terminalområden även fortsättningsvis enbart ska utövas av Luftfartsverket.
Därmed bifaller riksdagen motion
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 49 och
bifaller delvis motion
2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 15.

Reservation 4 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M19907
MP20005
FP01806
C01607
SD20000
V16003
KD01306
Totalt152146051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Fördelning av slot-tider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 13.

Reservation 5 (MP)