Mål för friluftslivspolitiken

Kulturutskottets betänkande 2012/13:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2013

Beslut

Mål för politik om friluftsliv (KrU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse där tio mål för friluftslivspolitiken redovisas. Målen ska vara mätbara och rör bland annat tillgänglig natur för alla, allemansrätten och attraktiv tätortsnära natur. I skrivelsen redovisar regeringen också de satsningar som gjorts för att utveckla friluftsmålen och ger sin syn på hur arbetet med målen ska följas upp och fortsätta utvecklas.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till skrivelsen och avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-05-16
Justering: 2013-05-30
Betänkande publicerat: 2013-06-03
Trycklov: 2013-06-03
Reservationer 7
Betänkande 2012/13:KrU4

Mål för politik om friluftsliv (KrU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse där tio mål för friluftslivspolitiken redovisas. Målen ska vara mätbara och rör bland annat tillgänglig natur för alla, allemansrätten och attraktiv tätortsnära natur. I skrivelsen redovisar regeringen också de satsningar som gjorts för att utveckla friluftsmålen och ger sin syn på hur arbetet med målen ska följas upp och fortsätta utvecklas.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-13
4

Beslut

Beslut: 2013-06-13
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tio mål för friluftslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr5 av Tina Ehn (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP02401
FP20004
C19004
SD19001
V01504
KD16003
Totalt25739053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Tillgänglig natur för alla

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr5 av Tina Ehn (MP) yrkande 3.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP02401
FP20004
C19004
SD19001
V01504
KD16003
Totalt25739053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Attraktiv tätortsnära natur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr5 av Tina Ehn (MP) yrkande 5.

Reservation 3 (MP)

4. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr5 av Tina Ehn (MP) yrkande 6.

Reservation 4 (MP)

5. Ett rikt friluftsliv i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr5 av Tina Ehn (MP) yrkande 7 och
2012/13:Ub457 av Tina Ehn m.fl. (MP).

Reservation 5 (MP)

6. God kunskap för friluftslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr5 av Tina Ehn (MP) yrkande 8 och
2012/13:Kr256 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 2.

Reservation 6 (MP)

7. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2012/13:51 till handlingarna.

8. Friluftsrörelsens betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr256 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 1.

9. Nyttjande av EU-medel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr5 av Tina Ehn (MP) yrkande 4.

Reservation 7 (MP)