Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer

Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2013

Beslut

Riksbanken ska få delta i IMF:s finansieringslösning för fattiga länder (FiU41)

Riksbanken får möjlighet att delta i Internationella valutafondens, IMF:s, finansieringslösning till förmån för fattiga länder. IMF:s styrelse har tagit initiativ till att föra över vinst från försäljning av delar av IMF:s guldreserv till förmån för IMF:s fond för fattiga länder. En finansiering från Riksbanken inverkar inte på bankens balansräkning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställan, avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Riksbanken ska få delta i IMF:s finansieringslösning för fattiga länder (FiU41)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ger Riksbanken möjlighet att delta i Internationella valutafondens, IMF:s, finansieringslösning till förmån för fattiga länder. IMF:s styrelse har tagit initiativ till att föra över vinst från försäljning av delar av IMF:s guldreserv till förmån för IMF:s fond för fattiga länder. En finansiering från Riksbanken inverkar inte på bankens balansräkning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.