Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens finansieringslösning

Finansutskottets bet 2019/20:FiU47

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Riksbanken ska få delta i IMF:s finansieringslösning (FiU47)

Riksdagen sa ja till Riksbankens förslag att banken ska få delta i finansieringen av en avskrivning av Somalias skulder till Internationella valutafonden (IMF).

Beslutet innebär att Riksbanken godkänner att IMF använder 1,6 miljoner särskilda dragningsrätter (SDR) som finns i interna reservkonton hos IMF. SDR är IMF:s särskilda valutaenhet, och 1,6 miljoner dragningsrätter motsvarar cirka 21 miljoner kronor. Alla medlemsländer som deltar måste ge sitt godkännande.

Somalia har under lång tid legat efter med ränte- och skuldbetalningar till IMF. Det har i sin tur lett till att landet har haft svårt att få nya lån eller bistånd i olika former. En skuldavskrivning skulle hjälpa Somalias ekonomiska utveckling.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 motion
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-21
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-12
Reservationer 1
bet 2019/20:FiU47

Riksbanken ska få delta i IMF:s finansieringslösning (FiU47)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Riksbankens förslag att banken ska få delta i finansieringen av en avskrivning av Somalias skulder till Internationella valutafonden (IMF).

Förslaget innebär att Riksbanken godkänner att IMF använder 1,6 miljoner särskilda dragningsrätter (SDR) som finns i interna reservkonton hos IMF. SDR är IMF:s särskilda valutaenhet, och 1,6 miljoner dragningsrätter motsvarar cirka 21 miljoner kronor. Alla medlemsländer som deltar måste ge sitt godkännande.

Somalia har under lång tid legat efter med ränte- och skuldbetalningar till IMF. Det har i sin tur lett till att landet har haft svårt att få nya lån eller bistånd i olika former. En skuldavskrivning skulle hjälpa Somalias ekonomiska utveckling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-12
Debatt i kammaren: 2020-05-13
4

Beslut

Beslut: 2020-05-13
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 maj 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Medgivande för Riksbanken att delta i finansieringslösningen för avskrivning av Somalias skuld till Internationella valutafonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att Riksbanken för Sveriges del deltar i den finansiering av avskrivningen av Somalias skuld till Internationella valutafonden (IMF) som IMF har föreslagit, vilket innebär att Riksbanken deltar genom att bidra med 1,6 miljoner SDR (ca 21 miljoner kronor) från de särskilda reservkontona SCA-1 och DC i IMF.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2019/20:RB4 och avslår motion

2019/20:3495 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294