Mellanöstern och Nordafrika

Utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2012

Beslut

Sverige bör erkänna Västsahara som en självständig stat (UU8)

Riksdagen beslutade att rikta ett tillkännagivande till regeringen om Västsahara. Uppmaningen till regeringen handlar om att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken som en fri och självständig stat. Sverige bör även verka för detta inom EU. Därmed sa riksdagen delvis ja till en motion från Socialdemokraterna, en från Miljöpartiet och en från Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiderna 2010, 2011 och 2012 om Mellanöstern och Nordafrika. Motionerna handlar bland annat om regional demokratiutveckling med fokus på kvinnors rättigheter, Israel och de palestinska områdena, Syrien, Irak, Iran och Turkiet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionerna 2011/12:U208 yrkandena 11 och 12, 2012/13:U252 yrkande 3 och 2012/13:U306 yrkande 75 i denna del. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

74 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-11-08
Justering: 2012-11-15
Betänkande publicerat: 2012-11-20
Trycklov: 2012-11-19
Reservationer 27
Betänkande 2012/13:UU8

Alla beredningar i utskottet

2012-11-08, 2012-10-23, 2012-06-12

Sverige bör erkänna Västsahara som en självständig stat (UU8)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om Västsahara. Uppmaningen till regeringen ska handla om att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken som en fri och självständig stat. Sverige bör även verka för detta inom EU. Därmed säger utskottet delvis ja till en motion från Socialdemokraterna, en från Miljöpartiet och en från Vänsterpartiet.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiderna 2010, 2011 och 2012 om Mellanöstern och Nordafrika. Motionerna handlar bland annat om regional demokratiutveckling med fokus på kvinnors rättigheter, Israel och de palestinska områdena, Syrien, Irak, Iran och Turkiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-28
4

Beslut

Beslut: 2012-12-05
17 förslagspunkter, 10 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regional demokratiutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U306 yrkandena 72 och 76 samt 2012/13:U312 yrkandena 8 och 9.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (V)

2. Israel och de palestinska områdena

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U255 yrkandena 1-8, 2010/11:U306 yrkande 73, 2011/12:U202 yrkandena 2-14, 2011/12:U249 yrkandena 1-5, 7 och 8, 2011/12:U257 yrkande 2, 2011/12:U315 yrkande 75 i denna del, 2011/12:U325 yrkandena 1 och 2, 2012/13:U306 yrkande 77 i denna del, 2012/13:U332 yrkandena 2 och 3, 2012/13:U334 och 2012/13:N206 yrkande 20.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010309
M98009
MP00223
FP19005
C21002
SD00191
V00145
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1551035536

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Erkännande av Palestina som stat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U202 yrkande 1, 2011/12:U242, 2011/12:U257 yrkande 1, 2011/12:U261, 2011/12:U292, 2011/12:U300, 2011/12:U315 yrkande 75 i denna del, 2012/13:U210, 2012/13:U227, 2012/13:U261 yrkande 3, 2012/13:U271, 2012/13:U306 yrkande 77, 2012/13:U322 och 2012/13:U332 yrkande 1.

Reservation 7 (S, MP, V)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010309
M98009
MP02203
FP20004
C21002
SD00182
V01405
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1561391836

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Konflikten i Syrien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U315 yrkande 76, 2011/12:U330 och 2012/13:U306 yrkande 78.

Reservation 9 (V)

5. Humanitärt bistånd till Syrien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:U272 yrkandena 1 och 2.

Reservation 10 (MP, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (MP, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M98009
MP02203
FP20004
C21002
SD01901
V00136
KD17002
PP0000
-0000
Totalt259411336

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Utvecklingen i Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U306 yrkande 74, 2011/12:U205 yrkandena 2-10 och 2011/12:U315 yrkande 77.

Reservation 11 (V)

7. Kurdernas situation i Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U205 yrkandena 14 och 15, 2011/12:U323 och 2012/13:U314.

Reservation 12 (MP)
Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M98009
MP02203
FP20004
C20003
SD18002
V00145
KD17002
PP0000
-0000
Totalt277221436

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Anfalkampanjen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U205 yrkande 13, 2012/13:U253 och 2012/13:U310 yrkandena 1 och 2.

9. Internationell dag mot massförstörelsevapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U205 yrkande 12.

Reservation 14 (MP, V)

10. Kristnas situation i Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U261 av Anita Brodén och Karin Granbom Ellison (båda FP) yrkande 2,
2011/12:U205 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 11 och
2011/12:U326 av Carina Herrstedt m.fl. (SD).

Reservation 15 (MP, V)
Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M97019
MP10213
FP20004
C20003
SD01901
V00145
KD17002
PP0000
-0000
Totalt259193635

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Iran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U306 yrkande 75, 2011/12:U315 yrkande 78, 2012/13:U206 yrkandena 1-4 och 6-9 samt 2012/13:U306 yrkande 79.

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (V)

12. Folkomröstning och humanitära insatser i Västsahara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U274 yrkandena 1 och 3, 2010/11:U306 yrkande 69, 2011/12:U208 yrkandena 1, 3, 8 och 10, 2011/12:U291 yrkandena 1 och 3, 2011/12:U315 yrkande 73 i denna del, 2012/13:U252 yrkandena 1 och 2, 2012/13:U306 yrkande 75 i denna del och 2012/13:U331 yrkandena 2-4.

Reservation 19 (S)
Reservation 20 (MP, V)
Reservation 21 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M98009
MP00223
FP20004
C21002
SD00191
V00136
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1561045435

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. EU-avtal och Västsahara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U208 yrkandena 4-7 och 2012/13:N206 yrkande 21.

Reservation 22 (MP, V)
Reservation 23 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M98009
MP02203
FP19005
C21002
SD00191
V01405
KD17002
PP0000
-0000
Totalt258361936

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Utbildningsinsatser och frigivning av politiska fångar i Västsahara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U208 yrkandena 2 och 9.

Reservation 24 (MP, V)

15. Erkännande av SADR som stat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken (Västsahara) som en fri och självständig stat och även verka för detta inom EU.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2011/12:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 11 och 12,
2012/13:U252 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 3 och
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 75 i denna del och
avslår motionerna
2010/11:U274 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 8 och 9,
2011/12:U291 av Hillevi Larsson m.fl. (S) yrkandena 8 och 9,
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 73 i denna del,
2012/13:U209 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:U331 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 25 (M, FP, C, KD)

16. Turkiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U206 yrkandena 1-8 och 2011/12:U315 yrkande 91.

Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (V)

17. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.