Mervärdesskatt

Skatteutskottets bet 2017/18:SkU11

Ärendet är klart för beslut

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU11)

Riksdagen sa nej till 35 motioner om mervärdesskatt, alltså skatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster. Anledningen till det är bland annat att arbete pågår i flera av frågorna som motionerna handlar om.

Motionerna handlar bland annat om skattesatser, utvärdering av effekter av höjning av mervärdesskatt på bio och mervärdesskatt för ideella föreningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-06
Justering: 2018-03-08
Trycklov: 2018-03-16
Reservationer 9
bet 2017/18:SkU11

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU11)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 35 motioner om mervärdesskatt, alltså skatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster. Anledningen till det är bland annat att arbete pågår i flera av frågorna som motionerna handlar om.

Motionerna handlar bland annat om skattesatser, utvärdering av effekter av höjning av mervärdesskatt på bio och mervärdesskatt för ideella föreningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-21
Debatt i kammaren: 2018-03-22
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skattesatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:57 av Lars-Axel Nordell (KD),

2017/18:159 av Carina Ståhl Herrstedt (SD),

2017/18:161 av Jeff Ahl (SD),

2017/18:240 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C),

2017/18:362 av Nina Lundström (L),

2017/18:856 av Hillevi Larsson (S),

2017/18:916 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:1185 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:1292 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M),

2017/18:1319 av Annicka Engblom (M),

2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:2051 av Lena Asplund (M),

2017/18:2284 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 2,

2017/18:2445 av Per Lodenius och Johanna Jönsson (båda C),

2017/18:2503 av Ann-Britt Åsebol (M),

2017/18:2856 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C),

2017/18:2889 av Boriana Åberg (M),

2017/18:2979 av Sofia Fölster (M),

2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 9,

2017/18:3076 av Cecilia Magnusson (M),

2017/18:3364 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2017/18:3385 av Runar Filper (SD),

2017/18:3600 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 4,

2017/18:3676 av Camilla Waltersson Grönvall och Jenny Petersson (båda M),

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 12 och

2017/18:3773 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 6
SD 0 0 36 9
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 0 0 15 1
- 0 0 2 3
Totalt 159 77 71 42


2. Utvärdering av effekterna av höjningen av mervärdesskatten på bio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3724 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 6.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 182 125 0 42


3. Mervärdesskatt för ideella föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2322 av Cecilia Widegren (M) yrkande 7 och

2017/18:2493 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M).

4. Avdragsförbud för stadigvarande bostad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3721 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).

Reservation 6 (M, C, L, KD)

5. Uppföljning av effekterna av den nya definitionen av begreppet fastighet i mervärdesskattelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3726 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 3.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

6. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),

2017/18:3002 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2017/18:3293 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) och

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (KD)