Mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU23)

Riksdagen sa nej till cirka 20 förslag om mervärdesskatt, även kallad moms, i motioner från allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar bland annat om ändrade momsskattesatser och ändrade regler om undantag i momsfrågor. Anledningarna till att riksdagen sa nej till de olika förslagen är bland annat att det saknas ekonomiskt utrymme eller att utredningar redan pågår på området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-02-13, 2020-03-03

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU23)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 20 förslag om mervärdesskatt, även kallad moms, i motioner från allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar bland annat om ändrade momsskattesatser och ändrade regler om undantag i momsfrågor. Anledningarna till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de olika förslagen är bland annat att det saknas ekonomiskt utrymme eller att utredningar redan pågår på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.