Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2007/08:UFöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2008

Beslut

Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (UFöU4)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har behandlat regeringens skrivelse Nationell strategi för ett svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. Strategin ska bland annat ange de politiska målen, skapa förutsättningar för ett mer effektivt resursutnyttjande samt ge stöd för ett samlat civilt och militärt agerande i de insatsområden där Sverige deltar. Riksdagen avslutar ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-05-20
Justering: 2008-05-22
Betänkande publicerat: 2008-05-27
Trycklov: 2008-05-27
Reservationer 7
Betänkande 2007/08:UFöU4

Alla beredningar i utskottet

2008-05-20, 2008-05-13, 2008-05-08, 2008-04-22

Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (UFöU4)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har behandlat regeringens skrivelse Nationell strategi för ett svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. Strategin ska bland annat ange de politiska målen, skapa förutsättningar för ett mer effektivt resursutnyttjande samt ge stöd för ett samlat civilt och militärt agerande i de insatsområden där Sverige deltar. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-17
4

Beslut

Beslut: 2008-06-18
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Syftet med den nationella strategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U245 yrkande 3, 2007/08:U18 yrkande 1, 2007/08:U19 yrkandena 1 och 4 samt 2007/08:Fö261 yrkande 9.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

2. Civilt och militärt agerande - ett samlat bidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U245 yrkandena 1 och 2, 2007/08:U19 yrkandena 2 och 3 samt 2007/08:U348 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (s, v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m88009
c24005
fp26002
kd21003
v01903
mp00181
Totalt1591351837

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Efterlevnad av och utbildning i gällande regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U290 yrkande 1, 2007/08:U18 yrkande 3 och 2007/08:Fö261 yrkande 11.

4. FN-resolution 1325

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U17 yrkande 2, 2007/08:U204 yrkande 2, 2007/08:U348 yrkande 4 och 2007/08:Fö261 yrkande 12.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160014
m88009
c24005
fp26002
kd21003
v01903
mp00181
Totalt275191837

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Riksdagens roll vid beslut om mandat för svensk deltagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U18 yrkande 2.

6. Förhållandet till EU och internationella organisationer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U17 yrkandena 1, 3 och 4 samt 2007/08:U216 yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (v)

7. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:51 till handlingarna.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m88009
c24005
fp26002
kd21003
v01903
mp01801
Totalt159152038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag