Naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2005/06:MJU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2006

Beslut

Krav på åtgärder för att minska stranderosionen i Stockholms skärgård (MJU19)

Riksdagen sade ja till en reservation från de borgerliga partierna och Miljöpartiet om att stranderosionen i Stockholms skärgård måste minska. Riksdagen anser att skadorna på stränderna bör kontrolleras och dokumenteras, hastighetsbegränsningar införas och andra skrovformer utvecklas. Länsstyrelser, myndigheter och företag måste samverka bättre för att lösa problemet och Naturvårdsverket måste prioritera frågan menar riksdagen. Ett antal motionsförslag om naturvård från den allmänna motionstiden 2005 avslogs. Motionerna tog bland annat upp frågor om bevarande av arter och rovdjur och skydd av områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 6 och dels i övrigt utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-02
Justering: 2006-02-23
Betänkande publicerat: 2006-03-10
Trycklov: 2006-03-10
Reservationer 7
bet 2005/06:MJU19

Motioner om naturvård (MJU19)

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat motioner om naturvård från den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om skydd av områden samt bevarande av arter och rovdjur. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga motionsförslag. De borgerliga partierna och Miljöpartiet har lämnat in en reservation om att stranderosionen i Stockholms skärgård måste minska. Partierna anser att skadorna på stränderna bör kontrolleras och dokumenteras, hastighetsbegränsningar införas och andra skrovformer utvecklas. De menar att länsstyrelser, myndigheter och företag måste samverka bättre för att lösa problemet och föreslår att Naturvårdsverket prioriterar frågan. Partierna är i minoritet i utskottet men har majoritet vid omröstningen i kammaren. Utskottets majoritet, som består av s och v, säger nej till förslaget med hänvisning till att regeringen och länsstyrelsen i Stockholms län uppmärksammar problemet. Utskottsmajoriteten vill samtidigt framhålla vikten av att använda möjligheten till fartbegränsning för att motverka stranderosionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-23
4

Beslut

Beslut: 2006-03-23
11 förslagspunkter, 10 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skötsel av biotopskyddsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ449 yrkande 38.

Reservation 1 (mp)

2. Emåområdet och naturum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ355 yrkande 2.

Reservation 2 (v)

3. Behovsinventering av ängs- och betesmarker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ522 yrkande 10.

Reservation 3 (m)

4. Skydd för Gotlands raukar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ428.

5. Motorbåtstrafik på sjöar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ457.

Reservation 4 (mp)

6. Stranderosion i Stockholms skärgård

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ273.

Reservation 5 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040040
m038017
c01606
fp036012
kd023010
v17029
mp01304
-0110
Totalt121127398

Beslut: Kammaren biföll reservation 5

7. Bedömningar vid bevarande av biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ522 yrkande 11.

Reservation 6 (m)

8. Storskarv och EU:s fågeldirektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ381.

9. Kalkbrytning och bevarande av nipsippan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ247.

Reservation 7 (m, kd)

10. Sjögull i Mälaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ460.

11. Rovdjursfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ459 yrkande 1, 2005/06:MJ473, 2005/06:MJ485, 2005/06:MJ492 yrkande 1 och 2005/06:MJ504.