Norden

Utrikesutskottets bet 2001/02:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 2002

Beslut

Nordiskt samarbete (UU12)

Riksdagen lade till handlingarna dels regeringens skrivelse om regeringssamarbetet inom Nordiska ministerrådet, dels en redogörelse av Nordiska rådets svenska delegation om parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-09
Justering: 2002-04-25
Trycklov: 2002-04-29
Reservationer 2
bet 2001/02:UU12

Nordiskt samarbete (UU12)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna dels regeringens skrivelse om regeringssamarbetet inom Nordiska ministerrådet, dels en redogörelse av Nordiska rådets svenska delegation om parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-22
4

Beslut

Beslut: 2002-05-22
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse 2001/02:90 Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger regeringens skrivelse 2001/02:90 Nordiskt samarbete till handlingarna.

2. Redogörelse till riksdagen 2001/02:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2001

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse till riksdagen 2001/02:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2001 till handlingarna.

3. Relationerna till närområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U3, 2001/02:U203, 2001/02:U223 yrkande 1 och 2001/02:U303 yrkande 24 samt förklarar motionerna 2000/01:U705 yrkande 1, 2001/02:U268 yrkandena 1 och 12 samt 2001/02:U341 yrkandena 1 och 2 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m063018
c17001
fp12004
kd38004
v36007
mp14002
-0000
Totalt23164054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Nordbors rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U341 yrkande 3 besvarad med vad utskottet anfört.

5. Miljö- och hälsofrågor, sociala frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U268 yrkande 4 samt 2001/02:U240 besvarade med vad utskottet anfört.

6. Regional utveckling, IT-satsningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U268 yrkandena 5, 6 och 10 besvarad med vad utskottet anfört.

7. Organisationsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U223 yrkande 2 samt förklarar motion 2001/02:U223 yrkandena 3 och 4 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 2 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m062118
c21501
fp01204
kd38004
v36007
mp14002
-0101
Totalt20490154

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag