Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2015

Beslut

Sanktioner mot ledningspersoner inom banker som överträtt lagen (FiU13)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa nya administrativa sanktioner mot fysiska personer. Förslaget innebär bland annat att sanktioner kan införas mot ledningspersoner inom banker och kreditmarknadsföretag som överträtt lagen.

Sanktionen kan bestå av att förbjudas vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett kreditinstitut eller värdepappersbolag, till exempel en bank, under en tidsperiod på mellan tre till tio år.
Den kan också bestå av sanktionsavgifter, och då ha ett högsta belopp på fem miljoner euro. Finansinspektionens beslut om sanktioner måste ha delgetts personen inom två år från det att överträdelsen ägde rum.

Lagändringarna görs för att anpassa Sveriges regler till EU-lagstiftningen. Lagändringarna gäller den 1 maj 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen avslag på motion
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Sanktioner mot ledningspersoner inom banker som överträtt lagen

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa nya administrativa sanktioner mot fysiska personer. Förslaget innebär bland annat att sanktioner kan införas mot ledningspersoner inom banker och kreditmarknadsföretag som överträtt lagen.

Sanktionen kan bestå av att förbjudas vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett kreditinstitut eller värdepappersbolag, till exempel en bank, under en tidsperiod på mellan tre till tio år.
Den kan också bestå av sanktionsavgifter, och då ha ett högsta belopp på fem miljoner euro. Finansinspektionens beslut om sanktioner måste ha delgetts personen inom två år från det att överträdelsen ägde rum.

Lagändringarna görs för att anpassa Sveriges regler till EU-lagstiftningen. Lagändringarna ska gälla den 1 maj 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.