Offentlighet, sekretess och integritet

Konstitutionsutskottets bet 2018/19:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2019

Beslut

Nej till motioner om offentlighet, sekretess och integritet (KU26)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om offentlighet, sekretess och integritet. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om datainsamling på internet, myndigheters handel med personuppgifter, Datainspektionens uppdrag och ökad insyn och öppenhet i EU.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-26
Justering: 2019-04-04
Trycklov: 2019-04-04
Reservationer 5
bet 2018/19:KU26

Alla beredningar i utskottet

2019-03-26, 2019-03-14

Nej till motioner om offentlighet, sekretess och integritet (KU26)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om offentlighet, sekretess och integritet. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om datainsamling på internet, myndigheters handel med personuppgifter, Datainspektionens uppdrag och ökad insyn och öppenhet i EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-10
Debatt i kammaren: 2019-04-11
4

Beslut

Beslut: 2019-04-24
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Personlig integritet och konsumentskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:520 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2604 av Magnus Jacobsson (KD) och

2018/19:2902 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 63 0 7
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 245 63 0 41


2. Myndigheters handel med personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:178 av Ingemar Kihlström (KD) och

2018/19:958 av Johan Hultberg (M).

3. Datainspektionens uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 2 och

2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 2 (M)

4. Årlig skrivelse om integritetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2588 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 3 (L)

5. Ökad insyn och öppenhet i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 26.

Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 0 16 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 292 16 0 41


6. Översyn av offentlighets- och sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:475 av Lina Nordquist (L),

2018/19:1591 av Marlene Burwick (S) och

2018/19:1802 av Eva Lindh m.fl. (S).

7. Sekretessbrytande bestämmelse för statligt anställningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 0 26 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 282 26 0 41