Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2016

Beslut

Befolkningens inställning till ändrad landstingsindelning bör beaktas (KU25)

Befolkningens önskemål och synpunkter bör beaktas vid ändringar i landstingsindelningen. Det anser riksdagen, som tillkännagav att regeringen ska föreslå regler kring det här.

Enligt nuvarande lag ska medborgarperspektiv beaktas vid ändringar i indelningen av kommuner. Det gäller dock inte vid en ny indelning av landsting. Riksdagen anser att ett krav på att ta hänsyn till medborgarperspektivet även ska gälla vid ny landstingsindelning.

Ställningstagandet gjordes i samband med behandlingen av regeringens förslag om övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2016.

 

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Delvis bifall till motionen om befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2016-05-19, 2016-05-26

Befolkningens inställning till ändrad landstingsindelning bör beaktas (KU25)

Befolkningens önskemål och synpunkter bör beaktas vid ändringar i landstingsindelningen. Det anser konstitutionsutskottet, KU, som föreslår att riksdagen tillkännager att regeringen ska föreslå regler kring det här.

Enligt nuvarande lag ska medborgarperspektiv beaktas vid ändringar i indelningen av kommuner. Det gäller dock inte vid en ny indelning av landsting. KU anser nu att ett krav på att ta hänsyn till medborgarperspektivet även ska gälla vid ny landstingsindelning.

Ställningstagandet gjordes i samband med att KU behandlade regeringens förslag om övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.