Översyn av Riksrevisionen

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2016

Beslut

Översyn av Riksrevisionen (KU14)

Riksdagen vill undersöka hur Riks-revisionen fungerar

På Riks-revisionen jobbar
människor som ska
under-söka om
regeringen använder
pengarna som vi
betalar i skatt på
rätt sätt.

De som bestämmer på
Riks-revisionen kallas
för riks-revisorer.
Det finns tre stycken
riks-revisorer.

Sommaren 2016 stod
det i en tidning att det
fanns problem på
Riks-revisionen.

Då frågade riksdagen
de tre riks-revisorerna
om detta.

Efter det har två av
riks-revisorerna slutat
jobba på riks-revisionen.
Den tredje har sagt att
hon vill sluta.

Nu har riksdagen sagt ja
till att under-söka hur
Riks-revisionen fungerar.

Riksdagen vill att en grupp
med ledamöter från alla
partier som sitter i riksdagen
ska göra under-sökningen.

Riksdagen riktade ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att göra en översyn av Riksrevisionen. Översynen ska bland annat behandla riksrevisorerna, riksdagen och Riksrevisionen, effektivitetsrevisionen och vissa förhållanden vid Riksrevisionen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till initiativ om tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om en översyn av Riksrevisionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2016-08-05, 2016-10-11, 2016-10-13, 2016-10-18, 2016-10-20, 2016-10-27, 2016-11-08

Översyn av Riksrevisionen (KU14)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att göra en översyn av Riksrevisionen. Översynen ska bland annat behandla riksrevisorerna, riksdagen och Riksrevisionen, effektivitetsrevisionen och vissa förhållanden vid Riksrevisionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.