Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2015

Beslut

Politik för det civila samhället, idrott och trossamfund (KrU11)

Reglerna som gäller tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher ändras. Bland annat ska den myndighet som utövar tillsyn få fler möjligheter att straffa en arrangör som bryter mot villkoren för sitt tillstånd eller som inte lämnar upplysningar eller handlingar enligt de regler som gäller. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen uppmanade också regeringen att betona hur viktigt det är att värna det civila samhället, att det civila samhället stärks och att dess självständighet bevaras. Detta bör bland annat ske genom att onödiga regler och hinder tas bort för det civila samhällets organisationer. Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 som handlade om det civila samhället, allmänna samlingslokaler, idrott och trossamfund.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionerna 2014/15:1903, yrkande 2 och 2014/15:2358, yrkandena 3 och 4. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-06-02
Justering: 2015-06-04
Trycklov: 2015-06-05
Reservationer 7
Betänkande 2014/15:KrU11

Alla beredningar i utskottet

2015-06-02, 2015-05-19

Politik för det civila samhället, idrott och trossamfund (KrU11)

Reglerna som gäller tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher ändras. Bland annat ska den myndighet som utövar tillsyn få fler möjligheter att straffa en arrangör som bryter mot villkoren för sitt tillstånd eller som inte lämnar upplysningar eller handlingar enligt de regler som gäller. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Kulturutskottet föreslår också att riksdagen uppmanar regeringen att betona hur viktigt det är att värna det civila samhället, att det civila samhället stärks och att dess självständighet bevaras. Detta bör bland annat ske genom att onödiga regler och hinder tas bort för det civila samhällets organisationer. Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 som handlar om det civila samhället, allmänna samlingslokaler, idrott och trossamfund.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-10
Debatt i kammaren: 2015-06-11
4

Beslut

Beslut: 2015-06-11
20 förslagspunkter, 17 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.


2. Underlätta för det civila samhällets organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger regeringen till känna att det civila samhället måste värnas, stärkas och dess självständighet bevaras. Detta bör ske bl.a. genom att man tar bort onödiga regler som utgör hinder eller begränsningar.
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 2 och

2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 3 och 4.

3. Skärpta krav för organisationer och föreningar för att få skattefinansierat stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2873 av Aron Emilsson m.fl. (SD) och

2014/15:694 av Jan Ericson (M).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 73 0 0 11
SD 0 41 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
KD 13 0 0 3
Totalt 257 41 0 51


4. Ekonomiskt stöd till sociala föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Redovisning av ideella insatser i officiell statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Romsk inkludering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1719 av Erik Ullenhag (FP) yrkandena 5 och 8.

Reservation 2 (M, C, V, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, V, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 97 0 0 16
M 0 73 0 11
SD 40 0 1 8
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 0 18 0 3
KD 0 13 0 3
Totalt 160 138 1 50


7. Värna föreningslivet och de ideella krafterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Idrottsföreningars sociala ansvar och idrottssatsningar för att motverka gängkriminalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Ideell föreningsverksamhet och privat näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1436 av Mattias Ottosson m.fl. (S).

Reservation 3 (SD)

10. Stora mästerskap och vinter-OS till Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

11. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Idrott och hbtq-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Ridning för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Ridanläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

15. Svensk damhockey på elitnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2537 av Jeff Ahl och Angelika Bengtsson (SD).

Reservation 4 (SD)

16. Allmänna samlingslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

17. Regeringens kontakter med trossamfunden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1603 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) och

2014/15:1621 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) yrkande 3.

Reservation 5 (KD)

18. Stöd till livsåskådningsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

19. Krav på stöd till religiösa samfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 20.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 73 0 0 11
SD 0 41 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 258 41 0 50


20. Uppmärksamma reformationsåret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2912 av Aron Emilsson och Julia Kronlid (SD).

Reservation 7 (SD)