Regeringens förvaltningspolitik, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 2002

Beslut

Regeringens förvaltningspolitik (KU24)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för arbetet med genomförandet av regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram - En förvaltning i demokratins tjänst.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2002-03-19, 2002-04-09, 2002-04-25

Regeringens förvaltningspolitik (KU24)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för arbetet med genomförandet av regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram - En förvaltning i demokratins tjänst.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.